Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Jakie plany na przyszłość Ciechu?

Autor: wnp.pl (DM)
Dodano: 17-11-2015 12:54

- W trzecim kwartale koncentrowaliśmy się w dużej mierze na rozmowach związanych z procesem refinansowania. Zawarcie stosownych umów stanowi ważny krok w realizacji naszej strategii - mówi prezes firmy Maciej Tybura. Chemiczna spółka chce teraz zwiększać ofertę produktową.

Jak informuje firma w ostatnich miesiącach duży nacisk położony został na rejestracje i rozwój nowych produktów - Ciech Sarzyna zakłada intensywny rozwój portfolio segmentu AGRO. Wprowadzenie 8 kluczowych produktów planowane jest na lata 2017 - 2018, zaś w przyszłym roku pojawią się 4 nowe produkty. Z kolei w segmencie krzemiany i szkło, spółka Ciech Vitrosilicon rozpoczęła inwestycję, która docelowo zwiększy produkcję krzemianu sodu, co jest związane z realizacją kontraktu długoterminowego.

Dlaczego firma zwiększa asortyment produkcji? Bo to gwarantuje pozytywne wyniki w przypadku dekoniunktury, na którymś z rynków. Spółka ewentualne straty, może sobie powetować sprzedając produkty na innym.

Niewątpliwie wpływ na nowe inwestycje mają już omawiane procesy refinansowania. Jak informuje spółka: znacząco obniżamy w ten sposób koszty finansowe, co pozwoli nam na intensyfikację rozwoju całej Grupy Ciech. Nowa umowa kredytowa zapewnia Grupie długoterminowe źródło finansowania, jednocześnie gwarantując możliwość dokonywania przedterminowych spłat. Zapewniamy sobie również możliwość dalszej obniżki kosztów finansowania w przypadku polepszającej się kondycji Grupy.

Grupa Ciech, zgodnie z obraną strategią, kładzie duży nacisk na rozwój segmentów sodowego i organicznego. W Ciech Sarzyna kontynuowany jest proces poszerzania kanałów dystrybucji i wzmacniania sił sprzedażowych oraz prowadzone są intensywne działania marketingowe.

Grupa Ciech to jednak z największych polskich firm chemicznych. Spółka oferuje różnorakie produkty chemiczne: sodę kalcynowaną (drugie miejsce w Europie), sodę oczyszczoną, sól, żywice poliestrowe i epoksydowe, produkty AGRO i produkty szklane oraz inne chemikalia. Mają one zastosowanie m.in. w przemysłach: szklarskim, spożywczym, meblowym, do produkcji detergentów, w rolnictwie oraz budownictwie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021