Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Ferrum o ogłoszeniu upadłości układowej przez HW Pietrzak Holding

Autor: wnp.pl
Dodano: 20-11-2015 22:41

W związku z powzięciem 19 listopada 2015 r. informacji o złożeniu przez HW Pietrzak Holding SA wniosku o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu zarząd Ferrum poinformował, że aktualna sytuacja HW Pietrzak nie będzie miała istotnego negatywnego wpływu na bieżącą oraz przyszłą działalność operacyjną Grupy Kapitałowej Ferrum.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r. HW Pietrzak był kontrahentem, którego udział w dostawach materiałów nie przekraczał 10 proc. wartości sprzedaży netto Ferrum i tym samym spółka nie przewiduje jakichkolwiek zakłóceń na poziomie dostaw materiałów do produkcji. Od 30 maja 2015 r. wartość netto zakupów materiałów produkcyjnych spółki od HW Pietrzak nie przekroczyła kwoty 200 000,00 zł.

"Jednocześnie na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego spółka prowadzi analizy wpływu ww. zdarzenia na sytuację finansową Grupy Kapitałowej Ferrum, w szczególności w zakresie realizacji umów z HW Pietrzak, zmiany wysokości spodziewanych przychodów ze sprzedaży, jak również aktualnego poziomu sald należności HW Pietrzak względem spółek z GK Ferrum i ryzyka związanego z ich ściągalnością" - poinformowano w komunikacie.

HW Pietrzak Holding SA to główny udziałowiec Ferrum SA. Ma 47,57 proc. akcji.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021