Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Zmiany w zarządzie Enei. Mirosław Kowalik prezesem

Autor: wnp.pl (AH; DC)
Dodano: 30-12-2015 20:10 | Aktualizacja: 31-12-2015 07:37

Rada nadzorcza Enei przemeblowała 30 grudnia 2015 r. skład zarządu spółki. Na stanowisko prezesa powołany został Mirosław Kowalik. Do władz spółki dołączył również Wiesław Piosik. Z zarządu odwołani zostali z kolei Dalida Gepfert oraz Grzegorz Kinelski.

30 grudnia Rada Nadzorcza Enei podjęła uchwały w przedmiocie powołania ze skutkiem na dzień 7 stycznia 2016 roku Mirosława Kowalika na stanowisko prezesa zarządu Enei. Dotychczasowy p.o. prezesa spółki, Wiesław Piosik został powołany na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych. W skład zarządu wejdzie również czasowo Sławomir Brzeziński,  pełniący dotychczas funkcję członka rady nadzorczej. Będzie on odpowiedzialny za pion handlowy.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza spółki podjęła również uchwały w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. finansowych oraz członka zarządu ds. handlowych bez wyłaniania kandydatów.

Równocześnie w trakcie tego samego posiedzenia Rady Nadzorczej Enei, odwołano dwóch członków zarządu.

Z dniem 7 stycznia 2016 r. ze funkcją członka zarządu ds. finansowych pożegna się Dalida Gepfert oraz Grzegorz Kinelski, który pełnił funkcję członka zarządu ds. handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki nie podała przyczyn odwołania ww. osób.

Przypomnijmy, że 7 grudnia br. Rada Nadzorcza odwołała (z tym samym dniem) ze składu zarządu Krzysztofa Zamasza pełniącego funkcję prezesa zarządu oraz Pawła Orlofa - członka zarządu ds. korporacyjnych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Enei  7 grudnia 2015 r. delegowała Wiesława Piosika pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki do chwili powołania nowego prezesa zarządu, jednakże nie dłużej niż na okres trzech miesięcy.

W skład zarządu Enei wchodzą obecnie Mirosław Kowalik, prezes zarządu, Wiesław Piosik, członek zarządu ds. korporacyjnych, Sławomir Brzeziński, członek zarządu ds. handlowych.

Mirosław Kowalik jest menedżerem z dużym doświadczeniem w energetyce. Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. rozwoju biznesu w SNC-Lavalin Polska. Wcześniej, przez wiele lat był dyrektorem sprzedaży i marketingu w Alstom Power w Polsce.

Wiesław Piosik jest związany z energetyką zawodową od ponad 30 lat. W latach 1998-2005 był m.in. prezesem Energetyki Poznańskiej, a po konsolidacji - wiceprezesem Enei. Posiada duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek kapitałowych w sektorach paliwowo-energetycznym, bankowym oraz IT. Od 7 grudnia br. Wiesław Piosik czasowo pełni obowiązki prezesa Enei. 7 stycznia 2016 r. delegacja ta zostanie cofnięta, a Wiesław Piosik obejmie nowe stanowisko.

Sławomir Brzeziński jest związany z Enea SA od 2008 r. Jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki, wybranym przez pracowników. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Biura Organizacji i Bezpieczeństwa. Wcześniej był związany m.in. ze spółką Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021