Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Poprawa punktualności kontenerowców

Autor:  wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  01-01-2016 14:17
Światowy wskaźnik niezawodności morskiej żeglugi kontenerowej wzrósł w listopadzie o 1,1 punkt procentowy w porównaniu do października, a o 9,7 pkt. proc. rok do roku i miał wartość 85,3 proc., szacuje brytyjska firma analityczna SeaIntel.

Jest to drugi, najwyższy jego poziom, zarejestrowany od startu publikacji wskaźnika w lipcu 2011 roku.

Fot. Fotolia

Dane za listopad zostały opracowane na podstawie przybicia do portów 11939 statków.

Dzięki poprawie punktualności, średni czas opóźnienia kontenerowca zmalał w listopadzie br. do 3,32 dnia, tj. był krótszy o prawie jeden dzień w porównaniu do listopada 2014 r.

Spośród 20 największych armatorów, trzynastu poprawiło poziom punktualności, sześciu – pogorszyło, a jeden uzyskał ten sam wskaźnik.

Spośród nich, najlepszy wskaźnik w listopadzie miał tajwański armator Wan Hai Lines (91,1 proc.), a najgorszy – szwajcarski MSC (82 proc.).

Natomiast spośród 17 głównych stałych szlaków, wzrost niezawodności harmonogramu odnotowano w przypadku pięciu (w tym Afryka – Azja), a na dwunastu spadek (największy porty wschodniego wybrzeża USA – porty  Dalekiego Wschodu).

Powody opóźnień są różne, w tym: spowolnienie średniej prędkości kontenerowców, w celu oszczędzania spalania paliwa, kongestie w portach (dotyczy to np. wielu portów azjatyckich i w USA), okresowe strajki dokerów, sztormy, itp.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019