Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Alior Bank kupił BPH

Autor: wnp.pl (Katarzyna Walterska/DC)
Dodano: 01-04-2016 09:28 | Aktualizacja: 01-04-2016 15:51

Należący do PZU Alior Bank podpisał wstępną umowę zakupu podstawowej działalności Banku BPH od General Electric.

Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich, innych walutach obcych i polskich złotych oraz BPH TFI. Cena za 87,23 proc. udziałów GE w podstawowej działalności Banku BPH wynosi 1,225 mld zł.

- Podpisanie umowy dotyczącej zakupu podstawowej działalności Banku BPH potwierdza wcześniej ogłoszony zamiar dotyczący aktywnego udziału Alior Banku w konsolidacji sektora bankowego. Dzięki transakcji bank nabędzie atrakcyjną i komplementarną do swojej działalności część Banku BPH. Połączenie obu banków pozwoli na uzyskanie znaczących synergii oraz na dalszy wzrost efektywności - powiedział prezes Alior Banku Wojciech Sobieraj, cytowany w komunikacie.

Alior Bank po przejęciu podstawowej działalności Banku BPH oczekuje docelowych, rocznych synergii - bez uwzględnienia 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia planu transformacji biznesowej w BPH - na poziomie około 300 mln zł przed opodatkowaniem. Docelowy poziom synergii zostanie osiągnięty w 2019 roku.

- Jednorazowe koszty integracji prowadzące do uzyskania planowanych synergii poniesione zostaną do roku 2018 roku, z czego większość w roku 2017. Zgodnie z przewidywaniami docelowy poziom synergii zostanie osiągnięty w 2019 roku - czytamy w komunikacie.

Alior Bank podał dziś, że zawarł umowę GE Capital dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23 proc. udziałów GE w Podstawowej Działalności BPH wynosi 1, 225 mld zł (z zastrzeżeniem korekt). Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI.

Bank BPH jest obecnie w procesie transformacji biznesowej. Efektem wdrożenia tego procesu będą synergie w wysokości 160 mln zł przed opodatkowaniem rocznie.

Alior Bank po przejęciu części Banku BPH oczekuje docelowych, rocznych synergii, bez uwzględnienia 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia planu transformacji biznesowej w BPH, na poziomie około 300 mln zł przed opodatkowaniem .

W wyniku transakcji połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Po połączeniu aktywa banku osiągną poziom ok. 60 mld zł, co uplasuje spółkę na 9. miejscu w sektorze bankowym. Liczba obsługiwanych klientów zwiększy się do 3,3 mln. Baza depozytów wzrośnie o ponad 1/3 (12 mld zł), a portfel wysokomarżowych kredytów o 1/4 (8,5 mld zł).

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.

Jak mówiła wnp.pl Beata Stelmach, prezes GE w Polsce i krajach bałtyckich, sprzedaż Banku BPH jest zgodna z globalną strategią grupy, zakładającą że na świecie ponad 90 proc. przychodów GE ma pochodzić z działalności niefinansowej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021