Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Powołano Śląskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego

Autor: PAP
Dodano: 27-04-2016 19:15

Lekarze, adwokaci, radcy prawni, pielęgniarki i położne, weterynarze, farmaceuci, architekci, inżynierowie, notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci i komornicy powołali w środę Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Porozumienie w tej sprawie podpisali w Katowicach przedstawiciele 15 samorządów zawodowych z terenu województwa śląskiego. Forum ma stanowić płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego.

- Wbrew pozorom wcale nie było trudno namówić kolegów z innych samorządów do współpracy. Wszyscy odczuwamy potrzebę poważnej, merytorycznej debaty, jesteśmy zmęczeni pseudodebatą, grą na emocjach. Porozumienie daje nam przestrzeń do tej merytorycznej dyskusji - powiedział prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Jacek Kozakiewicz.

W ocenie sygnatariuszy, powołanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przyczyni się do wzmocnienia idei samorządności na terenie województwa śląskiego i sprawi, że głos przedstawicieli wykonujących zadania o szczególnym charakterze dla społeczeństwa będzie lepiej słyszalny. Forum będzie zajmować i publikować stanowiska w ważnych społecznie kwestiach, m.in. w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020