Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Niemieccy inwestorzy gorzej oceniają Polskę

Autor: wnp.pl (Piotr Stefaniak)
Dodano: 01-06-2016 15:42

Polska spadła na drugie miejsce w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, sporządzanego według opinii firm z kapitałem niemieckim operujących w regionie.

Przez trzy lata (badania za okres 2013-15) Polska przodowała w takim zestawieniu. Obecnie na pozycję lidera powróciły Czechy.

W tegorocznym rankingu nasz kraj zdobył 4 na 6 możliwych do uzyskania punktów, podczas gdy Czechy - 4,11 pkt.

Na kolejnych miejscach znalazły się: Słowacja (3,94 pkt.), Estonia (3,93 pkt.) i Słowenia (3,84 pkt.).

Ranking krajów konstruowany jest na podstawie średnich ocen, uzyskanych po uwzględnieniu 21 czynników atrakcyjności inwestycyjnej.

W opinii inwestorów w regionie EŚW, Polska wyprzedza konkurentów pod względem m.in.: kwalifikacji i produktywności kadr oraz dostępności i jakości lokalnych poddostawców.

W ostatnich latach, w coraz większym stopniu zaznacza się przewaga Polski pod względem kryterium „jakość infrastruktury” (transportowej, IT, energetycznej).

Pozycję Polski w tegorocznym rankingu osłabił natomiast spadek ocen dwóch czynników: stabilności polityczno-społecznej i przewidywalności polityki gospodarczej.

W odniesieniu do całego regionu EŚW, najniżej punktowanymi przez inwestorów niemieckich czynnikami są: przejrzystość systemu zamówień publicznych, skuteczność krajów w zwalczaniu korupcji i przestępczości, przewidywalność polityki gospodarczej i sprawność działania administracji publicznej.

Spośród 1508 firm ankietowanych w tegorocznym badaniu 31 proc. uważa, że perspektywy dla gospodarek regionu EŚW są lepsze niż w 2015 r. Ponad połowa (54 proc.) ocenia je tak samo, jak w ub.r., a 15 proc. inwestorów twierdzi, że są one gorsze niż rok temu.

40 proc. firm w EŚW planuje zwiększyć zatrudnienie (w przypadku inwestorów operujących w Polsce – 43 proc.), tyle samo chce więcej inwestować w swoich zagranicznych lokalizacjach (w przypadku Polski – 36 proc.).

Pod względem oceny bieżącej kondycji gospodarki, Polska plasuje się na trzecim miejscu na tle środkowoeuropejskich konkurentów, za Czechami i Litwą. 42 proc. badanych ocenia sytuację gospodarczą Polski jako dobrą, 52 proc. jako zadowalającą, tylko 6 proc. jako złą.

Średnia ocena dla gospodarek całego regionu EŚW wyniosła odpowiednio: 22 proc. – ocena dobra, 47 proc. – ocena zadowalająca, 30 proc. – ocena zła.

11. edycja badania została przeprowadzona w lutym i na początku marca 2016 r., przez 16 bilateralnych niemieckich izb przemysłowo-handlowych wśród 1508 przedsiębiorstw, w przewadze z kapitałem niemieckim, które zainwestowały w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021