Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Medyka. Ponad 100 mln zł na inwestycje na kolejowym przejściu granicznym

Autor: PAP
Dodano: 22-07-2016 07:28

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację stacji Medyka na Podkarpaciu. W sumie do 2023 r. spółka planuje wydać na poprawę infrastruktury na tej stacji, która jest również kolejowym przejściem granicznym, ponad 100 mln zł.

Jak poinformowała PAP Joanna Kubiak z zespołu prasowego PKP PLK, ogłoszony przetarg o wartości ok. 64,5 mln zł zakłada zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych.

"Inwestycja jest częścią dużego projektu pn. +Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska II+, który zapewni zwiększenie dostępności kolejowego przejścia granicznego, skrócenie czasu obsługi przesyłek oraz poprawi konkurencyjność tego przejścia" - dodała.

W ramach tego projektu wymienionych zostanie ponad 12 km torów w rejonie stacji Medyka. Prace dotyczyć będą zarówno toru normalnego, jak i szerokiego po polskiej stronie. Ponadto projekt zakłada wydłużenie czterech torów o 200 m, co zapewni możliwość przyjmowania dłuższych składów towarowych z Ukrainy.

Sprawniejszy przejazd przez stację ułatwią też 54 nowe rozjazdy, przebudowanych zostanie również prawie 7 km sieci trakcyjnej. W ramach zadania odnowionych i przebudowanych zostanie 35 obiektów inżynieryjnych m.in. mostów, wiaduktów oraz przepustów. Prace zakończyć się mają do końca 2019 r., wówczas pociągi towarowe będą mogły poruszać się dwukrotnie szybciej niż obecnie czyli będą jeździć z prędkością 40 km/h.

Oprócz tego projektu kolejowa spółka w latach 2022-2023 przebuduje siedem odcinków linii kolejowych do terminali przeładunkowych w Medyce oraz stacje w jej pobliżu: Żurawica, Krówniki, Chałupki Medyckie i Hurko.

W ramach tych pras wymienionych będzie 47 rozjazdów m.in. na odcinku Żurawica-granica państwa oraz w obrębie stacji Żurawica. Poprawi się również tor normalny i szeroki na odcinku Hurko-Krówniki oraz na tych stacjach. Remont obejmie także 13 obiektów inżynieryjnych.

W sumie do 2023 r. PKP PLK wydać ma na te wszystkie inwestycje ponad 100 mln zł.

Kolejowe przejście graniczne Medyka-Mościska jest największym na granicy polsko-ukraińskiej. Przejście to leży w korytarzu transportowym Niemcy-Polska-Ukraina.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021