Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Województwo lubuskie stopniowo się wyludnia

Autor: PAP
Dodano: 25-07-2016 15:49

W województwie lubuskim w końcu 2015 r. mieszkało 1 mln 18 tys. osób – o 2,2 tys. mniej niż rok wcześniej. Miniony rok był trzecim z kolei, w którym odnotowano spadek liczby ludności tego regionu – poinformował w poniedziałek Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.

Dla porównania, w 2010 roku woj. lubuskie liczyło ponad 1 mln 23 tys. mieszkańców.

W okresie prowadzenia ostatniego badania statystyczny mieszkaniec regionu miał przeciętnie 39,5 lat. Dla mężczyzn parametr ten wyniósł 38,1 lat, a dla kobiet 41,1 lat.

Wyraźnym wskaźnikiem sytuacji demograficznej jest porównanie liczby urodzeń do zgonów. Na koniec 2015 r. w Lubuskiem zarejestrowano 9,4 tys. urodzeń żywych (o 3 proc. mniej niż w 2014 r.) oraz 10,2 tys. zgonów (o 6,3 proc. więcej. niż w 2014 r.).

"Odnotowano najniższy przyrost naturalny w historii województwa, tj. minus 736 osób. Spośród powiatów najniższy współczynnik przyrostu naturalnego odnotowano w powiecie żagańskim i żarskim, a najwyższy w powiecie zielonogórskim" - powiedział kierownik Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Robert Wróbel.

Największy ubytek ludności odnotowano w powiecie zielonogórskim (o 19,7 tys. osób), co było głównie efektem wyłączenia z powiatu gminy wiejskiej Zielona Góra i włączenia jej do miasta na prawach powiatu Zielona Góra.

Natomiast w wyniku połączenia gminy wiejskiej Zielona Góra z miastem wyraźnie wzrósł odsetek ludności mieszkającej w miastach - z 63,1 proc. w 2014 r. do 65 proc. w 2015 r., co lokowało województwo na czwartym miejscu w kraju pod względem wskaźnika urbanizacji.

W badanym okresie w regionie zawarto 5 tys. związków małżeńskich (wzrost o 3,3 proc.). Odsetek urodzeń pozamałżeńskich sięgał niemal 40 proc., podczas gdy w kraju ze związków pozamałżeńskich rodziło się mniej niż 25 proc. wszystkich dzieci. Współczynnik rozwodów plasował Lubuskie w krajowej czołówce tej statystyki.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021