Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Ponad 826 mln zł na budowę dróg we wschodniej Polsce. Podpisano umowy

Autor: wnp.pl (Piotr Stefaniak)
Dodano: 30-08-2016 14:13

W gmachu Ministerstw Rozwoju w Warszawie podpisano dziś pięć umów, które zapewniają finansowanie kolejnych inwestycji budowy dróg w województwach Polski Wschodniej.

Stronami umów były: PARP, gestor pieniędzy z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz przedstawiciele zarządów miast - Białegostoku, Olsztyna i Lublina i samorządu woj. podkarpackiego.

Łączna wartość tych projektów przekracza 826 mln zł, z czego 80 proc. zostanie zrefundowane ze środków unijnych. Pierwsze osiem podobnych kontraktów o dofinansowanie podpisano w czerwcu.

- Wchodzimy w etap realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którego jednym z założeń jest bardziej zrównoważony rozwój regionów - powiedział obecny podczas uroczystości wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. - A nie możemy mówić o nowoczesnej Polsce bez dobrze rozwiniętej sieci dróg, która zapewnia dostępność transportową, jednego z niezbędnych warunków rozwoju polskich regionów.

Według niego, pięć nowych kontraktów, podobnie jak wcześniejsze osiem, przyczynią się do poprawy atrakcyjności turystycznej województw Polski Wschodniej, budowy lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego, także poprawy stanu środowiska naturalnego.

- Budowa nowych dróg wyciągnie ruch samochodów z centrów miast - dodał wicepremier.

Mateusz Morawiecki powiedział też, że obecny rząd spełnia obietnice przedwyborcze, zakładające m.in. rozwój regionów poza największymi aglomeracjami.

- Chcemy też wreszcie odejść od klątwy zaborów, tj. niejednorodnego rozwoju infrastruktury transportowej w kraju - podkreślił wicepremier. - Planujemy dokończyć budowę arterii, czyli dróg szybkiego ruchu w Polsce Wschodniej, także w układzie południkowym (północ-południe), chcemy też tchnąć życie w projekt viaCarpatia.

Czytaj także:
Polska i Węgry razem za Via Carpatia i Bursztynowym Korytarzem

Jak poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, obecnie podpisano już komplet umów o dofinansowanie projektów z zakresu transportu drogowego, wybranych w pierwszym konkursie POPW.

- Dzięki 1,2 mld zł dotacji, w tym makroregionie zrealizowanych zostanie 14 inwestycji drogowych o łącznej wartości 1,44 mld zł - dodał. - A w październiku ruszy drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych, w którym do rozdysponowaniu będzie 800 mln zł.

Nie wykluczył on możliwości ogłoszenia trzeciego naboru, jeżeli w doku inwestycji zostaną zaoszczędzone środki finansowe.

Natomiast z informacji Marcina Szyguły, wiceprezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Marcin, spośród 14 projektów pierwszego naboru, dwa są już realizowane i agencja wypłaciła już wykonawcom pierwsze zaliczki.

Projekty, dla których podpisano dziś umowy

• budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej (DW) nr 869 na odcinku od węzła S19 Jasionka do węzła drogi krajowej (DK) nr 9 w Rudnej Małej, o długości 1,7 km (ponad 6 km - drogi zmodernizowanej). Wartość - 112,8 mln zł. W efekcie, dobudowana zostanie druga jezdnia, która udrożni m.in. dojazd do Portu Lotniczego Jasionka i połączy DW z drogą ekspresową S19;

• budowa 2,7 km odcinka w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła Pieczewo (S51), o wartości 109 mln zł;

• przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego/Sulika (DK 65), o długości 4,1 km i wartości 95,1 mln zł;

• budowa DW 669 w Białymstoku (Trasy Niepodległości) na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678), o długości 6,5 km i wartości 318 mln zł;

• budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, o długości 1,1 km, wartości 155 mln zł.

O inwestycjach w Polsce Wschodniej będzie mowa podczas III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, 22-23 września 2016 r. Dowiedz się więcej o wydarzeniu.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021