Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

EFIS - mniej doceniane źródło wspierania inwestycji

Autor: PAP
Dodano: 02-09-2016 16:43

Cele Planu inwestycyjnego dla Europy, a w szczególności jego finansowego filaru – Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), są spójne ze Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i wpisują się w jej założenia. Już 49 projektów z Polski o wartości blisko 83 mld zł znajduje się na liście projektów inwestycyjnych, które będą ubiegać się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) w ramach tzw. planu Junckera.

Sześć z nich zostało już zaakceptowanych, kolejnych 20 zostanie zgłoszonych jeszcze w tym roku - poinformowali w piątek w Krakowie podczas konferencji prasowej wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Cretu i dyrektor zarządzający EFIS z Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wilhelm Molterer - uczestniczący w piątek w Krakowie w konferencji "Plan inwestycyjny dla Europy z perspektywy Polski".

- Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych oferuje kapitał, który może stać się istotnym uzupełnieniem dostępnych w Polsce środków na inwestycje – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. – Jestem przekonany, że dzisiejsze wydarzenie, zaprezentowane projekty oraz wnioski z debaty zachęcą polskich beneficjentów do odważnego korzystania z oferowanych przez ten Plan możliwości.

Ministerstwo Rozwoju pełni rolę krajowego koordynatora wdrażania Planu inwestycyjnego dla Europy. Działa też na rzecz jego popularyzacji, w tym jego finansowego komponentu – EFIS.

Oparty jest on o system gwarancji, który ma pozwolić na realizację w całej UE inwestycji o wartości 315 mld euro.

Nie ma tzw. kopert narodowych, co oznacza, że polskie projekty konkurują z przedsięwzięciami z innych krajów.

Wsparcie ma być dostępne do lipca 2019 r. Środki mogą się jednak wyczerpać wcześniej. Liczy się więc czas i jakość inwestycji.

Synergia

Biorąc pod uwagę aktualne potrzeby inwestycyjne Polski, niezwykle ważna jest koordynacja wszystkich dostępnych źródeł finansowania inwestycji, w tym EFIS i funduszy strukturalnych, ocenia MR.

Wymaga to działań zarówno po stronie Polski, jak i Komisji Europejskiej oraz EBI.

Przede wszystkim istotne jest zapewnienie, aby wszystkie projekty ubiegające się o wsparcie ze środków publicznych (także z EFIS) były weryfikowane pod kątem ich wpływu na osiąganie celów i realizację wskaźników, zgodnie z przyjętymi priorytetami strategicznymi w danym obszarze.

Weryfikacja ta powinna się odbywać w taki sam sposób, niezależnie od programu. 

– Chciałabym podkreślić ogromne korzyści, jakie można uzyskać dzięki łączeniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z EFIS, na którym opiera się Plan inwestycyjny – powiedziała komisarz  ds. polityki regionalnej Corina Crețu. - Może to przyciągnąć inwestycje w te regiony i sektory, w których EFIS jak dotąd był wykorzystywany w niewielkim stopniu.

Chodzi o finansowanie strategicznych inwestycji w najważniejszych obszarach, takich jak: infrastruktura, badania i innowacje oraz wspierać małe przedsiębiorstwa.

– Potencjał w Polsce jest ogromny, zwłaszcza w sektorze efektywności energetycznej – stwierdziła komisarz. - Władze krajowe i lokalne powinny rozpowszechniać informacje i w pełni korzystać z tych możliwości.

Polskie projekty

Wsparcie EFIS ma charakter zwrotny. Udzielane jest w dwóch „okienkach”: „infrastruktura i innowacje” (duże, długoterminowe projekty inwestycyjne o wartości powyżej 25 mln euro) i „okno dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji”.

W drugim przypadku, pod względem wysokości zakontraktowanego preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców, Polska zajmuje szóstą pozycję.

W czerwcu Ministerstwo Rozwoju przedstawiło listę potencjalnych rządowych inwestycji (okno „infrastruktura i innowacje”), które będą ubiegać się o wsparcie z EFIS. Powstała ona po to, by zidentyfikować i skoordynować rządowe inwestycje, mające potencjał do uzyskania wsparcia z funduszu.

Obecnie na liście znajduje się 49 projektów o wartości blisko 83 mld zł. Wśród nich dominują inwestycje spółek publicznych lub samorządowych. Lista ma charakter otwarty i jest na bieżąco aktualizowana.

W oknie „Infrastruktura i innowacje” EBI zaakceptował dotychczas 6 polskich projektów.

W 2016 r. planowanych do złożenia do oceny EBI jest kolejnych ponad 20 projektów rządowych.

W przypadku części projektów, planowane jest współfinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021