Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

GUS: jeszcze niższe bezrobocie

Autor: PAP
Dodano: 25-10-2016 11:23 | Aktualizacja: 25-10-2016 11:38

Stopa bezrobocia we wrześniu 2016 r. wyniosła 8,3 proc. wobec 8,4 proc. w sierpniu - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia w porównaniu z sierpniem obniżyła się we wszystkich województwach, z wyjątkiem pomorskiego - tam została na niezmienionym poziomie.

GUS przekazał we wtorek, że stopa bezrobocia w województwach w końcu września br. kształtowała się w granicach od 5,1 proc. w wielkopolskim do 13,7 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyła się we wszystkich województwach, z wyjątkiem pomorskiego, w którym utrzymała się na niezmienionym poziomie. Największy spadek notowano w woj. lubelskim i lubuskim (po 0,3 p.proc.). W porównaniu z wrześniem ub. roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich województwach, w największym stopniu w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 2,3 p.proc.), a w najmniejszym - w opolskim (o 0,9 p.proc.).

GUS poinformował, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec września 2016 roku wyniosła 1.324,1 tys. wobec 1.346,9 tys. osób miesiąc wcześniej; oznacza to, że obniżyła się w skali miesiąca o 1,7 proc., czyli o 22,8 tys. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych spadła o 215,3 tys. osób, czyli o 14,0 proc.

Z danych GUS wynika, że w końcu września br. w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych udział kobiet był większy niż przed rokiem o 1,2 p.proc. i wyniósł 54,3 proc. Wzrósł nieznacznie odsetek osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 0,2 p.proc. do 31,0 proc.) i osób bez prawa do zasiłku (o 0,1 p.proc. do 86,7 proc.). Obniżył się natomiast m.in. odsetek osób bezrobotnych dotychczas niepracujących (o 1,1 p.proc. do 15,5 proc.) oraz absolwentów (o 0,4 p.proc. do 4,0 proc.)

GUS przekazał, że liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła we wrześniu do 202,2 tys. osób z 166,8 tys. osób w sierpniu, czyli o 21,2 proc. mdm. W ujęciu rocznym liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych spadła we wrześniu o 11,2 proc.

We wrześniu do urzędów pracy zgłoszono 139,1 tys. ofert pracy, o 0,6 proc. więcej niż przed miesiącem i o 8,8 proc. więcej niż przed rokiem.

GUS poinformował, że w okresie styczeń-wrzesień br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe niż przed rokiem, a jego tempo wzrostu było stabilne w kolejnych kwartałach. Napływ do bezrobocia w okresie trzech kwartałów br. był mniejszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, jednocześnie zmniejszyła się liczba osób skreślonych z rejestru bezrobotnych.

W okresie trzech kwartałów br. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1.613,2 tys. osób, tj. była o 6,2 proc. niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny. W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku do urzędów pracy zgłoszono 1.176,9 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 17,5 proc. więcej niż przed rokiem. W tym czasie w ramach zwolnień grupowych pracodawcy zadeklarowali zwolnienie większej niż przed rokiem liczby pracowników - 667 zakładów zadeklarowało zwolnienie 24,0 tys. pracowników, w tym 1,1 tys. osób z sektora publicznego (przed rokiem odpowiednio 458 zakładów, 18,2 tys. pracowników, w tym 1,9 tys. z sektora publicznego).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021