Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Gaz- System rozstrzyga kolejny przetarg

Autor: wnp.pl (PIM)
Dodano: 31-10-2016 06:29

Konsorcjum z udziałem trzech polskich firm zbuduje siedemdziesięciokilometrowy gazociąg z Hermanowic do Strachocina. Wartość zamówienia to ponad 150 mln złotych netto.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System rozstrzygnął przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu DN700 Hermanowice – Strachocina". Wybrał ofertę złożoną przez konsorcjum firm w składzie: Tesgas (lider konsorcjum), Izostal, ZRUG Zabrze oraz Friedrich Vorverk KG z Niemiec.

Projekt obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o całkowitej długości wynoszącej ok. 72 km relacji Hermanowice Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość złożonej przez konsorcjum oferty wynosi 154 mln złotych netto, co stanowi 189,420 mln zł brutto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację zamówienia w terminie 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020