Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Węglokoks Kraj szuka prezesa oraz wiceprezesów

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)  |  16-11-2016 13:05
Rada Nadzorcza Węglokoks Kraj Sp. z o.o. wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu oraz na stanowiska wiceprezesów ds. handlowych i ds. finansowych.

Zgłoszenia kandydatów należy składać do 25 listopada 2016 roku, do godz. 10:00 osobiście w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 29, w sekretariacie (piętro X) lub za pośrednictwem poczty - listem poleconym na adres Rady Nadzorczej Węglokoks Kraj Sp. z o.o.: Katowice (40-085), ul. Mickiewicza 29.

Fot. Fotolia

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od dnia 29 listopada br. w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29 od godziny 9:00, Wieża „B”.

Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub w formie elektronicznej, na wskazany w treści zgłoszenia adres e-mail.

Rada nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019