Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Cynkownie ogniowe i ich wpływ na środowisko

Autor: Artykuł dostarczony przez firmę Polskie Towarzystwo Cynkownicze
Dodano: 21-12-2016 10:49 | Aktualizacja: 21-12-2016 10:50

Cynk jest naturalnym składnikiem świata fauny i flory. W różnych ilościach występuje w skałach, glebie, wodzie i powietrzu. Czy zatem technologia cynkowania ogniowego, która wykorzystywana jest do ochrony stali przed korozją, może mieć negatywny wpływ na środowisko i jego ekologię?

Cynkowanie ogniowe jest procesem nakładania mechanicznie wytrzymałej powłoki na stal. Galwanizacja, bo tak inaczej nazywa się ten proces, polega na zanurzeniu konstrukcji stalowych w wannach z roztopionym w 450 stopniach cynkiem. W konsekwencji otrzymujemy warstwę stopową trwale związaną ze stalą, która chroni konstrukcje przed działaniami mechanicznymi i chemicznymi. Pomimo, że w procesie tym wykorzystuje się złożone procesy chemiczne takie jak kąpiel stali w roztworze wodnym chlorku cynku i chlorku amonu, to cały proces jest zupełnie bezpieczny dla środowiska - mówi Jacek Zasada, Prezes Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego. Powłoka cynku jest nakładana wewnątrz ocynkowni, które wykorzystują najnowsze technologie i zabezpieczenia oraz muszą zachować wysoki standard w zakresie ochrony środowiska. Dodatkowo wszelkie odpady, które nie mogą zostać wykorzystane ponownie w procesie technologicznym, są przekazywane dedykowanym przedsiębiorstwom specjalistycznym do obróbki wtórnej - dodaje.

W trakcie wykorzystania cynku do ochrony stali, jego niewielkie ilości ulatniają się do atmosfery, jednak jest to bardzo mały procent, który zupełnie nie ma wpływu na środowisko. Prawie wszystkie zwierzęta i rośliny potrzebują małych ilości cynku, który jest naturalnym minerałem pochodzącym z ziemi. W związku z tym cynk z procesu cynkowania zdecydowanie nie zakłóca równowagi w przyrodzie.

Zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych cynkownicy muszą ograniczyć szkodliwe emisje do bardzo niskich poziomów. Tak więc pomimo, że cynkowanie jest przyjazne dla fauny i flory, to dodatkowo podlega bardzo restrykcyjnym kontrolom bezpieczeństwa. Istotny jest także fakt, że cynk jest materiałem, który można odzyskać. Obecnie, około 30% światowych dostaw pochodzi z odzysku, tj. około 2 miliony ton cynku rocznie.

W ostatnich dekadach emisje cynku, pochodzące z działalności człowieka, uległy znacznemu zmniejszeniu. A obecne poziomy jego zawartości nie stwarzają zagrożeń dla środowiska. Dodatkowo utworzono międzynarodową Grupę Operacyjną ds. cynku, która stwierdziła, że cynk jest niezbędnym pierwiastkiem dla środowiska. Zwróciła także uwagę na problem iż możliwy jest jego niedobór jak i nadmiar. Z tego powodu istotną sprawą jest ustalenie takich poziomów, które chroniąc przed toksycznością, dbają o jego odpowiednie zapotrzebowanie w przyrodzie.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023