Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Trakcja, Comsa, ZUE i Strabag mają kontrakt PKP PLK za 373 mln zł

Autor: wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)
Dodano: 20-01-2017 13:33

Konsorcjum, w którego skład wchodzą Trakcja PRKiI, Comsa, ZUE, Strabag oraz Strabag Rail, podpisało z PKP PLK kontrakt na rewitalizacje ważnych linii kolejowych na Górnym Śląsku - na odcinku Chybie - Nędza/Turze. Wartość umowy wynosi ponad 373 mln zł netto.

Przy wyborze wykonawcy brano pod uwagę: cenę (80 proc.), termin realizacji (10 proc.) oraz okres gwarancji i rękojmi (10 proc.). Wszyscy oferenci zadeklarowali 30-miesięczny termin realizacji oraz 72-miesięczny okres gwarancji.

Kontrakt konsorcjum opiewa dokładnie na 373,74 mln zł netto wobec budżetu PKP PLK w wysokości 493,75 mln zł netto. Pozostałe oferty w przetargu należały do (ceny netto):

1. Torpol - 384,04 mln zł

2. Konsorcjum: Porr Polska Construction, Porr Bau - 396,60 mln zł

3. Konsorcjum: Track Tec Construction, Swietelsky Rail Polska, Swietelsky Baugesellschaft, Infrakol, Leonhard Weiss, Intop Warszawa, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie - 424,89 mln zł

4. Konsorcjum: Budimex, Ferrovial Agroman - 434,89 mln zł

5. Konsorcjum: Vias y Construcciones, Tecsa Empresa Constructora, Electren, NDI SA, NDI sp. z o.o. - 440,25 mln zł

6. Konsorcjum: OHL ZS, Intercor, Elektrizace zeleznic Praha - 463,26 mln zł

Rybnicki Okręg Węglowy

W ramach inwestycji zostaną zrewitalizowane linie kolejowe na obszarze Rybnickiego Okręgu Węglowego - istotnego fragmentu południowej obwodnicy Katowickiego Węzła Kolejowego.

Trasa jest odciążeniem dla magistrali kolejowej E30 wschód - zachód. Prace będą dotyczyć linii nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze.

Roboty obejmą w różnym zakresie stacje: Nędza, Sumina, Rybnik, Rybnik Gotartowie, Żory, Warszowice i przystanki: Turze, Nędza Wieś, Jejkowice, Ciepłownia, Studzionka, Strumień, Dębina, Szymocice, Górki Śląskie, Szczejkowice, Piaski.

Po ukończeniu prac pasażerowie będą mieli do dyspozycji 18 odnowionych i komfortowych peronów. Obiekty będą wyposażone w elementy małej architektury i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Ochronę przed hałasem pochodzącym z torowiska zapewnią ekrany akustyczne, które powstaną w miejscach wyznaczonych na podstawie badań. Inwestycja obejmuje również rewitalizację 30 obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów).

Większa szybkość i przepustowość

W ramach prac wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Modernizacja urządzeń sterowania ruchem i przebudowa przejazdów kolejowych wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa. Nowe rozjazdy, które wyposażone będą w urządzenia elektrycznego ogrzewania, zapewnią sprawny przejazd pociągów w zimie.

- Planowana inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla regionu. Prace wpłyną na wzrost znaczenia kolei aglomeracyjnej na Śląsku, a pociąg stanie się konkurencyjnym środkiem transportu - informowały wcześniej PKP PLK.

- Po zakończeniu prac zwiększy się przepustowość linii, a pociągi pojadą 100 km/h, co wpłynie na skrócenie czasu przejazdu w komunikacji pasażerskiej i płynny przejazd pociągów towarowych - zapewniały.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021