Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Lotos Biopaliwa wśród firm przyjaznych pracownikom

Autor:  WNP.PL (PA)  |  23-03-2017 09:41
Wśród 22 firm nagrodzonych tytułem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, przyznawanym przez NSZZ „Solidarność”, znalazła się spółka Lotos Biopaliwa z grupy kapitałowej Lotos.
Fot. Shutterstock

Komisja certyfikacyjna IX edycji konkursu wybrała tych pracodawców, którzy wyróżniają się dobrymi praktykami przy przestrzeganiu prawa pracy, zawieraniu układów zbiorowych pracy, zatrudnianiu pracowników na czas nieokreślony, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pod uwagę brano też realizację prawa do zrzeszania się w związki zawodowe oraz funkcjonowanie rady pracowników. Nagrodzone firmy cechują się też poszanowaniem dla praw pracowników i  prowadzeniem dialogu społecznego. Kandydatów do nagrody zgłaszały komisje zakładowe „Solidarności”. Certyfikaty ważne są przez trzy lata.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018