Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Oto Inwestorzy bez granic. Wyróżnienia Europejskiego Kongresu Gospodarczego rozdane

Autor:  wnp.pl (KW)  |  10-05-2017 20:48  |  aktualizacja: 11-05-2017 00:30
Inwestorzy zagraniczni w Polsce i polskie firmy inwestujące za granicą, którzy realizują odważne projekty o dużym znaczeniu gospodarczym zostali laureatami honorowych wyróżnień przyznanych pierwszego dnia EEC 2017.

Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju, który uczestniczył w gali rozdania nagród Inwestor bez granic, stwierdził, że przypadek sukcesu naszego kraju zwraca uwagę na świecie.

– Fakt, że ostatnio zostaliśmy określeni przez ekspertów Banku Światowego jako jeden z dwóch krajów, który najszybciej przeszły z tzw. grona krajów o średnich dochodach do kraju o wysokich dochodach, jest często prezentowany na  świecie. Fakt, że udało nam się zmienić charakter inwestycji w kraju i poza granicami jest dostrzegany - dodał.

- Dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli zobaczyć bardzo dobre firmy. Firmy inwestujące  w kraju i poza granicami – podkreślił.

Wiceminister Kwieciński nawiązał do „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, w której to rząd zwraca uwagę nie tylko na jakość, ale i na wielkość inwestycji.

- Cieszy nas, że inwestycje realizowane przez podmioty zagraniczne są tak bardzo zaawansowane technologicznie. Często są to inwestycje powiązane z działalnością badawczo-rozwojową. A tego nasz kraj potrzebuje - mówił wiceminister. - Z drugiej strony cieszy fakt, że polskie podmioty coraz odważniej wychodzą poza grancie. Budują swoją wartość, nie tylko w oparciu o polski, europejski, ale o światowy rynek – dodał Jerzy Kwieciński.

Nadrzędną ideą projektu "Inwestor bez granic" jest propagowanie wzorcowych relacji między inwestorem, rynkiem i administracją. Pod uwagę wzięto m.in. skalę inwestycji, ich wpływ na potencjał polskiej gospodarki i na jej innowacyjność, a także znaczenie inwestycji dla polskiego rynku pracy i dla budowania marki Polski w świecie. Nagrody przyznano podczas IX Europejskiego Kongresu w Katowicach.


Kandydatów nominowali przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji samorządu gospodarczego, agencji i instytucji rządowych zaangażowanych w pozyskiwanie inwestorów oraz wspierających polską ekspansję gospodarczą za granicą. Kandydatury poddano ocenie Rady Konsultacyjnej złożonej z ekspertów.

Pięciu zwycięzców wytypowano z grona inwestorów zagranicznych w Polsce. Chodziło o inwestycje o zauważalnej skali, ale - co ważniejsze - dające rozwojowy impuls dla całej polskiej gospodarki, wnoszące nową wartość, budujące sieć kooperacji.

Po drugiej stronie projektu znaleźli się polscy inwestorzy realizujący odważne, skuteczne strategie ekspansji zagranicznej. Oceniono ich wpływ na potencjał polskiego eksportu, wskazano tych, którzy z powodzeniem inwestują na obcych, niekiedy odległych rynkach, otwierają drzwi przed innymi polskimi firmami.

Oto Inwestorzy bez granic:

3M - wyróżnienie za rozmach, konsekwencję i zaangażowanie w innowacje

Amerykański producent zaawansowanych technologicznie rozwiązań w takich obszarach jak Bezpieczeństwo pracy, Ochrona zdrowia, Przemysł, Elektronika i Energetyka, Produkty konsumenckie - jest obecny w Polsce już 25 lat. Firma konsekwentnie zwiększa skalę swojego zaangażowania w Polsce, inwestując w swoich pracowników, kolejne zakłady produkcyjne, a także w badania i rozwój, nowoczesne usługi i logistykę. 3M posiada w Polsce własne zakłady produkcyjne, centrum naukowo-badawcze oraz Centrum Innowacji. Do chwili obecnej firma zainwestowała w Polsce ponad 500 mln dolarów, zatrudnia ponad 3000 osób. W 2015 roku we Wrocławiu uruchomiono centrum usług wspólnych 3M na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Partnerami 3M w Polsce są instytuty naukowo-badawcze oraz stowarzyszenia branżowe i naukowe.

Amazon - wyróżnienie za silny impuls zmieniający oblicza polskiej logistyki

Amerykański potentat w branży e-commerce jest obecny w Polsce od trzech lat, zainwestował dotychczas 3 mld złotych. W tym czasie zatrudnił na stałe umowy o pracę ponad 7000 pracowników. W ostatnich miesiącach zapowiedział znaczące zwiększenie inwestycji i otwarcie dwóch nowych centrów logistyki e-commerce. 
Amazon otworzył także swoje centra i usługi dla polskich przedsiębiorców, już ponad 7,200 firm sprzedaje swoje produkty na stronach Amazon czy korzysta z Amazon Web Services.
Amazon to także Centrum Rozwoju Technologii znajdujące się w Gdańsku, w którym powstaje zaawansowana technologia syntezy mowy i Amazon Echo.

Nokia Networks - wyróżnienie za inwestycyjną aktywność w dziedzinie nowych technologii

Zatrudniając w Polsce ponad 4600 pracowników, Nokia jest największym inwestorem w branży ICT w kraju. Polscy inżynierowie pracują przede wszystkim nad nowymi technologiami teleinformatycznymi. Dzięki inwestycjom w Polsce Nokia dostarcza zaawansowane technologie operatorom telekomunikacyjnym, przedsiębiorstwom i jednostkom sektora publicznego – chodzi m.in. o sieci bezpieczeństwa publicznego, dostęp szerokopasmowy czy też systemy komunikacji kolejowej.
Nokia współpracuje blisko z dziewięcioma wyższymi uczelniami w Polsce, realizując wspólne projekty dydaktyczne i badawcze.

Procter & Gamble - wyróżnienie za stabilność i nowe wartości wnoszone do polskiej gospodarki

Potentat branży FMCG, to jeden z najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce, gdzie zainwestował prawie 3,5 miliarda zł i utworzył ponad 3400 miejsc pracy. Produkty wytworzone w trzech polskich fabrykach P&G trafiają na rynki ponad stu krajów. Firma ulokowała w Polsce Globalne Centrum Usług Biznesowych, które specjalizuje się w tworzeniu narzędzi wspomagających planowanie łańcucha dostaw oraz w rozwoju analityki biznesowej. Europejskie Centrum Planowania i Logistyki to najnowsza inwestycja P&G w Polsce. Centrum koordynuje ponad 2900 dostawców i 100 fabryk, pośrednio zapewniając dostawy produktów P&G do klientów w ponad 45 krajach.

Grupa Veolia - wyróżnienie za wkład w unowocześnienie i zrównoważony rozwój polskich miast

Obecna w Polsce od 20 lat Grupa Veolia prowadzi działalność w 75 miastach, a w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Jej inwestycje – skupione na konsekwentnej rozbudowie i unowocześnianiu infrastruktury – służą zaspokajaniu zmieniających się potrzeb w zakresie zarządzania energią, w gospodarce wodno-ściekowej i w zagospodarowaniu odpadów.

Inwestując Veolia wdraża rozwiązania technologiczne stosowane przez Grupę na całym świecie. Nowe modele biznesowe leżące u podstaw tych inwestycji odpowiadają najnowszym trendom – m.in. założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i umożliwiają zrównoważony rozwój polskich miast.

Grupa Nowy Styl - wyróżnienie za śmiałe i przemyślane akwizycje w Europie

Czołowy europejski wytwórca wyposażenia meblowego biur oraz miejsc użyteczności publicznej. W roku 2015 grupa kapitałowa Nowy Styl stała się trzecim producentem mebli biurowych w Europie. Ważnym elementem modelu biznesowego grupy jest konsekwentnie realizowana ekspansja zagraniczna. W ciągu 23 lat obecności na rynku Grupa Nowy Styl zdobyła klientów w ponad 100 krajach i jest pierwszą polską firmą meblarską, która przejęła konkurentów na rynkach zachodnich m.in. w Niemczech i Szwajcarii.

Grupa Synthos - wyróżnienie za ważną i odważną akwizycję w europejskiej chemii

Jeden z największych producentów surowców chemicznych w Polsce, pierwszy w Europie wytwórca kauczuków emulsyjnych i właściciel firmy Kaucuk a.s. z zakładem w czeskich Kralupach. 

Dokonana w ubiegłym roku akwizycja otworzyła przed Synthosem drzwi do ekspansji na rynki Europy Zachodniej – chodzi o nabycie firmy INEOS Styrenics – aktywnej głównie na rynku francuskim i holenderskim, posiadającej zakłady produkcyjne i centrum technologiczne z laboratoriami oraz zakłady pilotażowe.

Maspex - wyróżnienie za globalny rozmach międzynarodowej ekspansji

Największa polska grupa z branży spożywczej w poszczególnych segmentach produkcji pełni rolę lidera w krajach Europy Środkowo-wschodniej, a także w Rumunii i Bułgarii. Swoją strategię opiera na akwizycjach, konsekwentnej budowie marek i zajmowaniu nisz na kolejnych rynkach.W ciągu ćwierćwiecza obecności na rynku Maspex przeprowadził 10 zagranicznych akwizycji, przejmując lokalnych producentów i rozbudowując ofertę.

Obecnie spółka współpracuje  z odbiorcami  w krajach europejskich, w USA i Kanadzie, a także na Bliskim i Dalekim Wschodach. Produkty Maspeksu trafiają do 50 krajów na całym świecie.

Ursus - wyróżnienie za wytyczanie nowych szlaków dla polskiego eksportu

Firma zajmująca się produkcją ciągników oraz maszyn rolniczych prowadzi skuteczną strategię zagranicznej obecności na niełatwym dla europejskich eksporterów rynkach Afryki. Polska firma oferuje afrykańskim partnerom produkt konkurencyjny i dopasowany do potrzeb tamtejszego rynku, a także – co ważne – kształtuje relacje biznesowe pod kątem perspektywicznej współpracy i obecności na tamtejszych rynkach. Ursus zawarł w Afryce kontrakty na kwotę około 140 mln dolarów. Spółka należy obecnie do czołówki polskich eksporterów na tym kontynencie.

Work Service - wyróżnienie za odwagę ekspansji na regionalnym rynku pracy

To największa firma branży usług personalnych w Polsce. Prowadzi działalność w 16 krajach Europy. Specjalizuje się w doradztwie personalnym, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Spółka przeprowadziła szereg udanych akwizycji za granicą, a w Europie Środkowo-Wschodniej postawiła na zrównoważony rozwój organiczny. Z niemal 15-procentowym udziałem wartościowym w rynku, Grupa umocniła się na pozycji lidera sektora w regionie.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019