Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Janusz Radomski nowym prezesem Orlen Upstream

Autor: PAP
Dodano: 01-06-2017 18:00

Rada nadzorcza Orlen Upstream z grupy PKN Orlen mianowała na nowego prezesa tej spółki Janusza Radomskiego. W dwuosobowym obecnie zarządzie Orlen Upstream pozostał wiceprezes ds. finansów Wiesław Strąk - poinformowała w czwartek spółka.

Jak przypomniał Orlen Upstream, Radomski został powołany do zarządu spółki w styczniu, odpowiadając tam za sprawy korporacyjne oraz inwestycje, a od marca pełnił obowiązki prezesa "w związku z wakatem na tym stanowisku". Wcześniej, od 2007 r. szefem Orlen Upstream był Wiesław Prugar.

Janusz Radomski jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Queens w Kanadzie. "Z branżą energetyczną i gazowniczą związany jest od 10 lat i posiada doświadczenie w obszarze wydobycia i dystrybucji gazu ziemnego, jak również rozległą wiedzę w zakresie nadzoru nad przedsiębiorstwami" - podkreślił Orlen Upstream.

Spółka zaznaczyła, iż w latach 1997-2008 Radomski związany był z Ministerstwem Skarbu Państwa, w tym jako koordynator ds. Banku Światowego, a także pełnomocnik ministra ds. ochrony informacji niejawnych, radca w departamencie nadzoru właścicielskiego II oraz dyrektor departamentu nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji I, gdzie "sprawował nadzór korporacyjny nad spółkami z sektora naftowego i gazowniczego, takimi jak: PKN Orlen, Lotos, PGNiG, oraz Gaz System".

Jak podał Orlen Upstream, w latach 2008-2011 Radomski był dyrektorem biura zarządu i nadzoru właścicielskiego CP Energia - obecnie DUON, a następnie prezesem spółek Gazpartner i Energia Mazury. Od 2012 do 2014 r. zajmował stanowisko prezesa PGNiG Technologie, w od 2016 prezesa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej oraz Biura Badań i Certyfikacji COBRABiD. To spółka Skarbu Państwa o profilu badawczo-rozwojowym, posiadająca status jednostki naukowej specjalizującej się w usługach badawczych i eksperckich, związanych m.in. z innowacyjnością i branżami Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

W dwuosobowym obecnie zarządzie Orlen Upstream, oprócz prezesa Janusza Radomskiego, zasiada także Wiesław Strąk, powołany tam w kwietniu 2015 r., który jest wiceprezesem spółki ds. finansów.

Utworzony w 2006 r. Orlen Upstream to spółka zależna PKN Orlen do poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym ze złóż niekonwencjonalnych. Oprócz projektów realizowanych w Polsce, spółka działa także w Kanadzie, gdzie uzyskała dostęp do złóż ropy i gazu w 2013 r., wraz z nabyciem tamtejszego podmiotu wydobywczego TriOil Resources, który od 2015 r. funkcjonuje jako Orlen Upstream Canada.

Według danych PKN Orlen, posiadane przez grupę kapitałową tej spółki łączne zasoby ropy i gazu 2P (potwierdzone i prawdopodobne) wynoszą ok. 114 mln boe (baryłek ekwiwalentu), w tym w Polsce ok. 11 mln boe, a w Kanadzie ok. 103 mln boe. W przypadku zasobów polskich średnie wydobycie w I kw. tego roku wyniosło 1,3 tys. boe na dobę, a w przypadku kanadyjskich - 13,1 tys. boe.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020