Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Akcjonariusze PGNiG otrzymają ponad 1,1 mld złotych dywidendy?

Autor: WNP.PL (DM)
Dodano: 01-06-2017 20:47

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podjął decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu PGNiG przeznaczenia na dywidendę ponad 1,155 mld złotych na wypłatę dywidendy. Oznacza to kwotę na jedną akcję w wysokości 0,20 zł.

Zarząd PGNiG zaproponował, aby dniem dywidendy był 19 lipca,  a dniem wypłaty dywidendy 3 sierpnia 2017 roku.

Kto otrzymałby największą część pieniędzy, w przypadku pozytywnej opinii walnego? Ze względu na strukturę akcjonariatu gros kwoty otrzymałby Skarb Państwa. Dysponuje on bowiem 71,88 proc. akcji, co oznacza, że do kasy państwa wpłynęłoby około 830 mln złotych.

W praktyce też, to od państwa będzie zależała wysokość dywidendy. Nawet jeśli na walne stawiliby się wszyscy pozostali akcjonariusze, to dysponują oni tylko 28,12 proc. akcji gazowej spółki.

Ubiegły rok był dla PGNiG bardzo udany. Firma zanotowała pokaźny zysk netto. „Na czysto” zarobiła w ubiegłym roku prawie 2,35 mld złotych. W 2015 roku ten sam wyniki był o ponad 200 mln zł niższy i wyniósł 2,136 mld złotych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020