Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Czy zmiany w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych są złem koniecznym?

Autor: Jarosław Spiryn, FLUOR S.A.
Dodano: 06-06-2017 09:35

Uczestnicy projektów inwestycyjnych w przemyśle doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że wprowadzanie zmian w projekcie może być przeszkodą w dalszej jego realizacji. Zmiany mogą wpływać na obniżenie efektywności pracy wykonawcy, powodować opóźnienia, zwiększać koszty, a nawet doprowadzić do wystąpienia roszczeń i, w konsekwencji, do postępowań sądowych. Mimo, że zmiany są nieuniknione i częstokroć konieczne, nie muszą być złem, ponieważ można je skutecznie kontrolować i nimi zarządzać. FLUOR w czasie wykonywania projektów bazuje na sprawdzonym systemie zarządzania zmianami, który aktywnie wspiera realizowanie założonych celów.

Żeby w ogóle mówić o zmianach należy ustalić punkt odniesienia, od którego odstępstwo będzie interpretowane jako zmiana. Takim punktem odniesienia w projektach inwestycyjnych jest zwykle kontrakt zawarty między inwestorem (zleceniodawcą) a wykonawcą. Kontrakt powinien dokładnie definiować nie tylko przedmiot zamówienia, ale również organizację projektu, sposób wykonania, składniki i sposób zarządzania ryzykiem, itd. Najczęściej poświęcony jest temu osobny załącznik. Im bardziej szczegółowo zdefiniujemy przedmiot zamówienia tym łatwiej będzie można identyfikować zmiany w trakcie realizacji projektu i tym łatwiejsze, i szybsze będzie porozumienie między stronami. Dla przykładu, FLUOR posługuje się systemem pozwalającym precyzyjnie zdefiniować projekt, w skład którego wchodzi szereg dokumentów takich jak: opis zakresu projektu, plan realizacji, kosztorys, harmonogram, analiza ryzyka, itp.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021