Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

W bytomskiej części KSSE powstanie hala na potrzeby MŚP

Autor: PAP
Dodano: 13-07-2017 14:36

Kosztem ok. 7 mln zł do końca przyszłego roku na terenie bytomskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) powstania hala produkcyjno-magazynowa na potrzeby małych i średnich firm, chcących ulokować swoją działalność w strefie.

Obszar włączony do KSSE w Bytomiu liczy - bez dróg dojazdowych - niespełna 20 hektarów. W grudniu ubiegłego roku teren o powierzchni 1,9 ha gmina Bytom zbyła za ponad 2 mln zł na rzecz konsorcjum Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji (BARI) i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obie instytucje postanowiły wspólnie wybudować w strefie halę, w której będą mogły ulokować się niewielkie firmy - zarówno usługowe, jak i produkcyjne - bez ponoszenia kosztów związanych z budową.

W ostatnim czasie konsorcjum ogłosiło postępowanie służące wyłonieniu podmiotu, który zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej związanej z budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, wraz z przyłączami infrastruktury technicznej. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 21 sierpnia.

Firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę, będzie także zobowiązana do uzyskania właściwych decyzji administracyjnych oraz innych uzgodnień, postanowień i opinii, zgodnych z przepisami i niezbędnych do realizacji inwestycji.

Hala ma kosztować nie więcej niż 7 mln zł i powinna być gotowa w czwartym kwartale przyszłego roku. Będzie to pierwszy projekt zrealizowany w bytomskiej części KSSE. W hali znajdą się biura, magazyny i powierzchnia przeznaczona na prowadzenie produkcji. Obiekt będzie tak skonstruowany, by w razie potrzeby możliwa była jego szybka rozbudowa.

Bytomska część KSSE znajduje się na terenie pogórniczym. Przygotowanie pod inwestycje 21,3 ha po dawnej kopalni węgla kamiennego Powstańców Śląskich kosztowało ponad 21 mln zł, z czego 5,5 mln zł zapewnił samorząd Bytomia, a 15,7 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013. Unijne środki współfinansowały m.in. drogi dojazdowe, sieć kanalizacyjną, gazową i energetyczną na terenie po byłej kopalni.

Konsorcjum BARI i KSSE to pierwszy inwestor w bytomskiej części strefy. Kolejnym będzie - o czym poinformowano w marcu br. - belgijska firma Epco, która w ciągu trzech lat ma zainwestować w Bytomiu ponad 9 mln euro w zakład produkcji paneli do bram garażowych. Za ponad 1,9 mln zł firm kupiła blisko 2,3-hektarową działkę w strefie. Inwestor zamierza wybudować halę produkcyjno-magazynową, gdzie będą wytwarzane bramy przeznaczone dla odbiorców w Polsce oraz na rynkach skandynawskich.

Władze Bytomia liczą, że w strefie niebawem pojawią się kolejni inwestorzy. W zachęceniu ich do ulokowania swoich przedsięwzięć w tym mieście ma pomóc m.in. hala budowana wspólnie przez konsorcjum BARI i KSSE. Dzięki dzierżawieniu powierzchni inwestorzy nie będą obarczeni kosztami budowy i będą mogli skoncentrować swoje wydatki np. na niezbędnym do prowadzenia produkcji parku maszynowym.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w minionym roku pozyskała 29 nowych projektów o wartości ponad 1,9 mld zł, dających ponad 1,6 tys. nowych miejsc pracy. Na 2017 r. strefa początkowo prognozowała spadek wartości inwestycji i liczby inwestorów, jednak ostrożny roczny plan udało się zrealizować w pół roku, a wynik całego 2017 r. może być rekordowy. W pierwszej połowie tego roku inwestorzy zadeklarowali realizację w KSSE 24 nowych projektów o łącznej wartości ponad 1,6 mld zł. Dzięki nowym inwestycjom powstanie ponad tysiąc miejsc pracy.

KSSE jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych - ponad 220 firm polskich i zagranicznych zainwestowało tam ponad 24 mld zł, dając zatrudnienie ponad 60 tys. osób. Katowicka strefa zajmuje ponad 2,6 tys. ha na obszarze 45 gmin w woj. śląskim, opolskim i małopolskim.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020