Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Stalprofil z kolejnym kontraktem dla Gaz-Systemu

Autor:  WNP.PL (PIM)  |  09-08-2017 08:50
Gaz-System wybrał ofertę konsorcjum Izostalu i Stalprofilu na dostawę rur do budowy 46 km gazociągu. Wartość oferty przekracza 70 mln złotych netto.

Stalprofil poinformował o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal, w imieniu konsorcjum firm w składzie: Izostal (lider konsorcjum) oraz Stalprofil, jako „najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Gazociąg DN 1000 Zdzieszowice - Wrocław odcinek Zdzieszowice - Brzeg o długości około 45 km”.

Fot. Gaz-System

W ramach Konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz O.G.P Gaz-System odpowiada Izostal. Wartość złożonej oferty wynosi 71,972 mln zł netto, co stanowi 88,526 mln zł brutto. Dostawy mają być realizowane w terminie 1 lutego 2018 roku do 31 maja 2018 roku.

O zawarciu umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na przedmiotowe zadanie spółka ma poinformować odrębnym raportem bieżącym.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018