Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Ruszyły badania, które zdecydują o budowie nowego magazynu gazu

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  10-08-2017 13:08
Rozpoczęły się wiercenia w wysadzie solnym Damasławek. Od ich wyniku będzie zależało, czy powstanie tam podziemny magazyn gazu.

Prace potrwają do grudnia 2017 roku. Ich wykonawcą jest wyłoniona w postępowaniu przetargowym polska firma G-Drilling S.A., która zapewni zastosowanie najnowocześniejszych technologii oraz systemów zabezpieczeń. 

fot. mat. pras.

Prace wiertnicze to kolejny krok Gaz-System w celu rozpoznania wysadu solnego „Damasławek” pod kątem przyszłego podziemnego magazynu gazu. W 2015 roku spółka z sukcesem wykonała badania sejsmiczne 2D wysadu i jego okolic. Wiercenia są kontynuacją realizacji zobowiązań nałożonych koncesją Ministra Środowiska.

W przyszłym roku, po ostatecznym odbiorze prac badawczo-rozpoznawczych i dokonaniu analiz ekonomiczno-inwestycyjnych, Gaz-System podejmie decyzję biznesową o budowie podziemnego magazynu gazu. Jego powstanie wpisuje się w strategiczne plany spółki, która zamierza rozszerzyć zakres świadczonych usług o obszar magazynowania paliw gazowych.

W systemie przesyłu gazu ziemnego magazyny odgrywają ważną rolę – wpływają na pewność i ciągłość dostaw. Budowa magazynu w Damasławku przyczyni się również do optymalizacji wykorzystania posiadanej przez Gaz-System infrastruktury gazowej. Poprzez rozszerzenie wachlarza świadczonych usług i powiązanie ze sobą obszarów przesyłu, regazyfikacji i magazynowania, umożliwi wprowadzenie usługi kompleksowej – rozwiązania korzystnego dla uczestników rynku gazu.

Gminy, na terenie których zostanie zlokalizowana inwestycja, uzyskają wpływy finansowe m.in.  z opłat koncesyjnych oraz opłat eksploatacyjnych (za wydobywanie soli i za magazynowanie). Ważną korzyścią dla społeczności lokalnych będzie również corocznie odprowadzany podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby lokalne.

Dariusz Malinowski

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018