Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Serinus czeka na poprawę

Autor:  WNP.PL (DM)  |  11-08-2017 10:54
Paliwowa spółka poinformowała o wynikach finansowych za drugi kwartał. To nie był najlepszy czas dla firmy. Wpływ na to miała głównie sytuacja w Tunezji.

Produkcja uzyskana w okresie od kwietnia do czerwca w Tunezji wyniosła średnio 329 boe na dobę, co stanowi spadek w stosunku do 1206 boe na dobę odnotowanych w II kw. 2016 r. Niższa produkcja w 2017 r. wynikała z zamknięcia pól w Tunezji. Pole Chouech Es Saida pozostaje nieczynne od 28 lutego 2017 r. ze względu na kwestie pracownicze. Dodatkowo pole Sabria od 22 maja 2017 r. również jest nieczynne ze względu na niepokoje społeczne utrzymujące się w południowej części kraju. Obecnie oba pola pozostają zamknięte.

Fot. mat. pras.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej były ujemne i wyniosły 1,5 mln dol., a obejmowały stratę z działalności operacyjnej w Tunezji w wysokości 1 mln USD dol. stratę z działalności obszaru korporacyjnego w kwocie 0,6 mln dol., co zostało częściowo skompensowane przez przepływy środków z działalności operacyjnej w Rumunii w wysokości 0,1 mln dol., dając łącznie ujemne przepływy z działalności operacyjnej za kwartał.

Za półrocze przepływy środków z działalności operacyjnej były ujemne i wyniosły 1,3 mln dol., w porównaniu do 2,0 mln dol. przepływów dodatnich w analogicznym okresie 2016 r. Przepływy z działalności operacyjnej w Tunezji wyniosły 0,0 mln dol., a w Rumunii wyniosły 0,1 mln dol. i skompensowane przez 1,4 mln dol. straty z działalności obszaru korporacyjnego dały łącznie ujemne przepływy środków z działalności operacyjnej w półroczu. Zbycie działalności na Ukrainie i niższe wydobycie w Tunezji w 2017 r. przyczyniły się do spadku przepływów środków z działalności operacyjnej.

Strata netto za okres sześciu miesięcy wyniosła 2,1 mln dol., w porównaniu do 8,1 mln dol. straty netto z działalności kontynuowanej w analogicznym okresie 2016 r.

Przychody uzyskane w Tunezji, pomniejszone o opłaty koncesyjne za okres trzech i sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. obniżyły się do 1,2 mln dol. oraz 3,8 mln dol., w porównaniu do 3,6 mln dol. i 7,0 mln dol. odnotowanych analogicznych okresach roku 2016. Spadek w 2017 r. wynikał z niższego wydobycia, co częściowo skompensowały wyższe ceny surowców i niższe stawki opłat koncesyjnych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018