Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Świetne wyniki Henkla

Autor:  WNP.PL (DM)  |  11-08-2017 12:34
W drugim kwartale roku niemiecki koncern chemiczny Henkel odnotował bardzo dobre wyniki, osiągając rekordowy poziom sprzedaży kwartalnej, skorygowanego zysku operacyjnego i marży EBIT, a także zysku na akcję uprzywilejowaną.

- Przyczyniły się do tego wszystkie trzy sektory biznesowe - powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu firmy Henkel.

Hans Van Bylen, prezes grupy Henkel
Fot. mat. pras.

- Przychody ze sprzedaży wzrosły znacząco, do ok. 5,1 mld euro. Nastąpił dalszy wzrost skorygowanego zysku z działalności operacyjnej oraz skorygowanej marży EBIT. Odnotowaliśmy również dwucyfrowy wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną. Tak dobre wyniki zostały osiągnięte pomimo niezwykle trudnych warunków rynkowych.

- Przewidujemy dalszą zmienność i niepewność otoczenia rynkowego w ciągu roku. Kursy walut prawdopodobnie nadal będą się wahać, a według naszych prognoz niekorzystna koniunktura na rynku dóbr konsumpcyjnych utrzyma się - powiedział Hans Van Bylen.

- Podtrzymujemy prognozę wyników na rok obrotowy 2017. Spodziewamy się wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2 proc. - 4 proc. Przewidujemy również, że skorygowana marża EBIT zwiększy się do ponad 17,0 proc., natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 7 proc. - 9 proc.

Przychody ze sprzedaży za drugi kwartał 2017 r. osiągnęły rekordowy poziom 5,098 mld euro, rosnąc w ujęciu nominalnym o 9,6 proc. w stosunku do drugiego kwartału ubiegłego roku. Transakcje przejęć i zbycia aktywów odpowiadały za 7,4 proc. tej kwoty i związane były przede wszystkim z nabyciem spółki The Sun Products Corporation. Wpływ różnic kursowych był w ostatecznym rozrachunku neutralny. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć i zbycia aktywów, również znacznie wzrosła − o 2,2 proc.

Dział Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 3,4 proc. W sektorze Beauty Care (kosmetyki), sprzedaż w ujęciu organicznym ukształtowała się na podobnym poziomie, jak w analogicznym kwartale ubiegłego roku. W sektorze Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 2,1 proc.

Po raz kolejny rynki wschodzące ponadprzeciętnie przyczyniły się wzrostu wyników grupy w ujęciu organicznym, generując wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,7 proc. Na rynkach rozwiniętych wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym wyniósł 0,5 proc.

W utrzymujących się trudnych warunkach rynkowych, charakteryzujących się silną presją promocyjną i cenową, region Europy Zachodniej odnotował niewielki spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,2 proc.We wszystkich pozostałych regionach geograficznych nastąpił wzrost tej pozycji.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 909 mln euro i był wyższy o 11,0 proc. Do jego wzrostu przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018