Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Kolejna próba sprzedaży majątku Walcowni Rur Jedność

Autor: PAP
Dodano: 11-08-2017 15:19

Jesienią tego roku Towarzystwo Finansowe Silesia podejmie kolejną próbę znalezienia nabywcy zainteresowanego produkcyjnym majątkiem Walcowni Rur Jedność (WRJ). Korzenie tej niedokończonej od wielu lat hutniczej inwestycji sięgają końca lat 70. ubiegłego wieku.

Ciąg technologiczny walcowni ma kilkanaście lat, jednak podobne urządzenia w dalszym ciągu wykorzystywane są w nowoczesnych walcowniach na całym świecie.

30 czerwca br. za zgodą wszystkich wspólników firmy w stan likwidacji postawiona została spółka WRJ, powołana 22 lata temu do dokończenia realizacji inwestycji budowy walcowni rur o potencjale szacowanym na 160 tys. ton rur rocznie (pierwotnie w założeniach inwestycji miało to być 400 tys. ton). TF Silesia ma największy udział w kapitale likwidowanej spółki, jest też największym wierzycielem WRJ.

Likwidacja spółki to jeden z elementów służących uporządkowaniu sytuacji prawnej i majątkowej WRJ. Cały majątek oraz nieruchomości walcowni objęte są postępowaniem egzekucyjnym, prowadzonym przez komornika sądowego na wniosek wierzycieli. Szansą na odzyskanie części środków może być jedynie sprzedaż aktywów niedokończonej walcowni. Dotychczasowe próby znalezienia nabywcy przez komornika zakończyły się fiaskiem.

"Zamierzamy przeprowadzić szerokie rozeznanie wśród podmiotów działających na rynku hutniczym odnośnie potencjalnego zainteresowania zakupem majątku WRJ w całości lub w zorganizowanych technologicznie częściach. Ze względu na potencjał urządzeń walcowni, nasze działania rozszerzamy poza rynek europejski" - powiedziała PAP prezes TF Silesia Jadwiga Dyktus.

"Poszukujemy nabywców urządzeń ciągu technologicznego walcowni rur bez szwu systemu Mannesmanna/SMS Group. Sprzedaż będzie mogła nastąpić w trybie egzekucyjnym, co oznacza dla nabywcy, że kupowany majtek będzie wolny od obciążeń" - wyjaśniła prezes.

Sprawa Walcowni Rur Jedność należy do najbardziej skomplikowanych i najdłużej ciągnących się tego typu postępowań w Polsce. Komplikują ją m.in. sprawy własności gruntów i budynków, zastawy wierzycieli na majątku oraz sięgające kilkuset milionów złotych długi. Ostatnie kilka lat to głównie działania komornika sukcesywnie wyprzedającego nieruchomości walcowni oraz majątek niezwiązany bezpośrednio z jej ciągiem technologicznym.

Projekt budowy walcowni rur bez szwu rozpoczęła w 1978 r. działająca wówczas w Siemianowicach Śląskich, dziś już nieistniejąca, Huta Jedność. Przerwanie finansowania inwestycji w 2001 r. spowodowało wstrzymanie prac. Utrata zewnętrznych źródeł finansowania przyczyniła się do zaniechania gotowej już w ok. 95 proc. inwestycji, a także do znacznego rozczłonkowania praw do majątku WRJ.

W 2007 r nabyciem całego segmentu rurowego kontrolowanego przez TFS, tj. Walcowni Rur Andrzej, WRJ Serwis (obecnie Walcownia Rur Silesia) oraz WRJ, zainteresowana była spółka Alchemia SA. Był to jedyny inwestor zainteresowany dokończeniem inwestycji i uruchomieniem walcowni. Ówczesny minister Skarbu Państwa, oceniając pozytywnie wyjście TF Silesia z segmentu rurowego, zażądał ponowienia przeprowadzenia procesu wyłonienia inwestora. Jednak kolejne próby pozyskania inwestora dla majątku walcowni zakończyły się niepowodzeniem. W przetargu w 2009 r. wartość WRJ wyceniano na blisko 170 mln zł.

Działająca w Siemianowicach Śląskich od pierwszej połowy XIX wieku Huta Jedność, która w latach 70. rozpoczęła inwestycję WRJ, w 2003 r. została postawiona w stan likwidacji, a w połowie 2017 r. została ostatecznie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Duża część terenu dawnej huty została kupiona przez prywatnego inwestora, który chce stworzyć tam m.in. obiekty handlowe.

Działalność hutniczą na terenach historycznie należących do dawnej Huty Jedność prowadzi obecnie spółka Walcownia Rur Silesia (WRS), w 100 procentach należąca do Towarzystwa Finansowego Silesia. Ta zatrudniająca ok. 130 osób walcownia należy do największych w Polsce producentów rur stalowych bez szwu i ze szwem ciągnionych na zimno. Obecnie przygotowywana jest nowa strategia oraz plan inwestycyjny dla WRS. W ubiegłym roku przychody siemianowickiej walcowni wyniosły ponad 23,6 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021