Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

PERN odpowiada na zarzuty związkowców Solidarności

Autor:  wnp.pl (Piotr Apanowicz)  |  11-08-2017 15:46  |  aktualizacja: 11-08-2017 17:57
Zarządy PERN i OLPP prowadzą od kilku miesięcy rozmowy z partnerami społecznymi, dotyczące porozumienia obejmującego gwarancje pracy i płacy w obu spółkach. Większość postulatów pracowników została już zaakceptowana - przekonuje zarząd PERN, w odpowiedzi na zarzuty związkowców z Solidarności.

Jak poinformowano nas w centrali PERN, spośród 12 pierwotnie zgłoszonych przez związki zawodowe OLPP (w OLPP funkcjonuje pięć związków zawodowych) postulatów, 9 zostało zaakceptowanych przez pracodawcę, 2 postulaty są przedmiotem dalszych rozmów co do szczegółowych warunków ich realizacji, zaś w przypadku jednego zaproponowano związkom zawodowym alternatywne rozwiązanie.

Czytaj więcej: Związkowcy OLPP niezadowoleni z połączenia z PERN

Pomimo trwających rozmów 28 lipca 2017 r. do zarządu OLPP wpłynęło pismo NSZZ Solidarność OLPP, które rozpoczyna spór zbiorowy z pracodawcą. Pismo zawiera 11 postulatów, obejmujących nie tylko kwestie porozumienia społecznego zawierającego gwarancje pracy i płacy, ale również inne kwestie bieżące, dotyczące zarządzania spółką. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w chwili obecnej znajduje się on na etapie rokowań.

PERN zapewnia, że równolegle z prowadzeniem rokowań z NSZZ Solidarność w obu spółkach  prowadzone są rozmowy z pozostałymi związkami zawodowymi dotyczące postanowień porozumień społecznych obejmujących gwarancje pracy i płacy.

„Zarówno zarząd PERN, jak i zarząd OLPP wielokrotnie, zarówno w trakcie rozmów ze stroną społeczną, jak również w kierowanej do związków zawodowych korespondencji, deklarowały, że po połączeniu nie jest planowana żadna redukcja zatrudnienia oraz że warunki pracy i płacy pracowników obu spółek nie ulegną pogorszeniu. Deklaracje te znalazły również wyraz w stosownych zapisach porozumień społecznych, które są negocjowane ze stroną społeczną w obu spółkach. W opinii zarządów obu spółek podstawowym źródłem rozbieżności jest długość okresu gwarancji zatrudnienia (3 lata zadeklarowane przez pracodawców wobec 10 lat postulowanych przez stronę społeczną) oraz tempo i zasady realizacji procesu wyrównywania wynagrodzeń w obu spółkach (postulowane przez związki zawodowe 12 miesięcy wobec 3 lat proponowanych przez pracodawców)” - czytamy w oficjalnym stanowisku zarządu PERN.

PERN informuje również, że w dniu 9 sierpnia br. Solidarność w PERN i OLPP wystąpiły do rady nadzorczej PERN o usunięcie z porządku obrad posiedzenia zaplanowanego na 10 sierpnia punktu dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie połączenia PERN i OLPP oraz umożliwienia spotkania przedstawicieli Solidarności z radą nadzorczą. Rada nie wyraziła zgody na usunięcie tego punktu z porządku obrad oraz uznała, że z uwagi na ogromnie napięty porządek obrad nie było możliwe spotkanie z przedstawicielami Solidarności. Rada zaproponowała natomiast związkowcom spotkanie w przyszłym tygodniu.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018