Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

BASF chwali się wynikami

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  12-08-2017 12:45
Największy na świecie koncern chemcizny, niemiecki BASF opublikował wyniki za drugi kwartał roku. Spółka chwali się ich poprawą.

„W II kwartale 2017 r. utrzymywała się pozytywna tendencja popytu. Piąty kwartał z rzędu zwiększyliśmy wielkość sprzedaży w ujęciu rok do roku. W porównaniu z tym samym kwartałem zeszłego roku, znacznie poprawiliśmy naszą sprzedaż i zysk” - powiedział dr Kurt Bock, Chairman of the Board of Executive Directors BASF SE.

Fot. Shutterstock

Sprzedaż Grupy BASF wzrosła o 12 proc. do 16,3 mld euro w porównaniu z drugim kwartałem 2016 r. Wynika to w dużej mierze z wyższych cen i większych wolumenów. Z uwagi na wyższe koszty surowców, firma podniosła ceny sprzedaży o 5 proc.; wynikało to głównie z wyższych cen w segmencie chemikaliów. Wolumeny sprzedaży wzrosły o 3 proc. Różnice kursowe miały korzystny wpływ na sprzedaż, i, podobnie jak efekty portfelowe, odpowiadały za 1 proc. wzrostu.

W drugim kwartale zysk operacyjny (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi wzrósł o 32 proc. w ujęciu rok do roku do 2,3 mld euro. Ten wysoki wzrost wynikł przede wszystkim ze znacznej poprawy zysku w segmentach chemikaliów oraz ropy naftowej i gazu.  Z kolei niższy zysk odnotowano w segmentach wyrobów przetworzonych, materiałów i rozwiązań funkcjonalnych oraz rozwiązań dla rolnictwa. Negatywny wpływ na zysk,  jaki miał wypadek w porcie północnym w zakładzie w Ludwigshafen w październiku 2016 r. zrównoważyła wypłata odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w wysokości 100 mln euro, która została w dużej mierze zaksięgowana w segmencie chemikaliów.

Przychody netto na poziomie 1,5 mld euro przekroczyły poziom z drugiego kwartału ubiegłego roku o 404 mln euro. Wskaźnik zysku na akcję wyniósł 1,63 euro w drugim kwartale 2017 r. w porównaniu z 1,19 euro w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wskaźnik zysku na akcję skorygowany o pozycje nadzwyczajne i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 1,78 euro (analogiczny okres 2016 r.: 1,30 euro).

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej polepszyły się z 2,3 mld euro w drugim kwartale 2016 r. do 3,0 mld euro w drugim kwartale 2017 r. Wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,1 mld euro w w porównaniu z 1,3 mld euro w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Poprawa ta wynikła głównie z wyższego dochodu netto.

Dariusz Malinowski

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018