Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Koniec sporu zbiorowego w KGHM, ale... będą kolejne negocjacje

Autor: wnp.pl (DM)
Dodano: 17-08-2017 21:16 | Aktualizacja: 17-08-2017 21:39

Zakończył się spór zbiorowy Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego z zarządem KGHM. Kluczowe kwestie będą tematem rozmów na początku przyszłego roku.

Spór rozpoczął się 11 kwietnia. Związkowcy domagali się m.in. wypłaty jednorazowej premii wyrównawczej za ubiegły rok w kwocie 2 tys. zł oraz dokonania dodatkowego odpisu na ZFŚS w kwocie 500 zł na pracownika. ZZPPM domagał się również likwidacji tzw. premii motywacyjnej i wprowadzenia tych kwot do stawek płac zasadniczych dla "motywowanych" taką premią pracowników.

Spór rozpoczął się w złym dla spółki momencie. Firma nie zarabia aż tyle, ile jeszcze przed kilkoma laty. KGHM nie sprzyjała bowiem koniunktura. Nic wiec dziwnego, że porozumienie ma dość enigmatyczną treść.

Strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i przedstawiciele KGHM powrócą do rozmów w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wówczas mają zostać wypracowane sposoby na zniwelowanie negatywnych skutków wynikających z funkcjonowania podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz zamrożenia podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

To co uzgodniono już teraz, to sprawy dotyczące przeszeregowań pracowników, uporządkowania systemu premiowego oraz potencjalnej możliwości rozszerzania Pracowniczego Programu Emerytalnego na spółki Grupy Kapitałowej KGHM.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022