Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Projekt budowy Elektrowni Czeczott zawieszony już na zawsze?

Autor:  wnp.pl Dariusz Ciepiela  |  24-08-2017 06:00  |  aktualizacja: 24-08-2017 07:59
Na razie tego projektu nie kontynuujemy - odpowiedział Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej (PGG) na pytanie serwisu wnp.pl o projekt budowy Elektrowni Czeczott o mocy do ok. 1000 MW.

- Zajmujemy wydobywaniem węgla, a nie produkcją energii, od tego są nasi udziałowcy – dodał Tomasz Rogala.

W skład Elektrowni Czeczott miał wchodzić blok o mocy do 1000 MW o sprawności sięgającej 46,2 proc. Koszt tej inwestycji szacowano na ok. 6 mld złotych. Miała zużywać ok. 2,5-3,5 mln ton węgla kamiennego rocznie

Przypomnijmy, że zarząd Kompanii Węglowej, której kontynuatorką jest PGG, 23 lipca 2014 r. podpisał z japońskim koncernem Mitsui umowę „o wspólnym rozwoju projektu budowy elektrowni Czeczott w miejscowości Wola”. Później, kilkukrotnie przedłużano ważność tego listu intencyjnego.

W połowie 2016 r. przedstawiciele Ministerstwa Energii rozmawiali z przedstawicielami Mitsui o tej inwestycji.

Zapytaliśmy energetycznych udziałowców PGG, czyli PGE, Eneę, Energę Kogenerację i PGNiG Termikę o to, czy prowadzą, jakieś prace związane z Elektrownią Czeczott.

Część z grup w ogóle nie odpowiedziała na pytania wnp.pl a część powiedziała, że żadne prace w tej sprawie nie są prowadzone. Każda z tych czterech grup energetycznych, które są udziałowcami PGG, realizują już lub planują duże inwestycje w źródła wytwórcze.

Bloki w budowie


Obecnie otwarcie mówi się o budowie kilku nowych bloków energetycznych opalanych węglem kamiennym w elektrowniach Ostrołęka, Zespole Elektrowni Dolna Odra (ZEDO) i być może przy kopalni Bogdanka. Nawet w półoficjalnych wypowiedziach temat Czeczotta się nie pojawia, wydaje się więc, że jest to już projekt prawie całkowicie nieaktualny. 

W skład Elektrowni Czeczott miał wchodzić blok o mocy do 1000 MW o sprawności sięgającej 46,2 proc. Koszt tej inwestycji szacowano na ok. 6 mld złotych. Elektrownia miała zużywać ok. 2,5-3,5 mln ton węgla kamiennego o kaloryczności poniżej 20 MJ/kg rocznie i produkować w ciągu roku ok. 5-7 TWh energii.

Przy budowie obiektu miało znaleźć zatrudnienie ok. 2,5 tys. osób, a w trakcie jego eksploatacji miało pracować ok. 250 pracowników.

Wykonawcą pod klucz planowanej inwestycji miał być koncern Mitsubishi Hitachi Power Systems. 

Mitsui & Co jest międzynarodową grupą posiadającą 146 biura w 66 krajach. Grupa jest obecna w wielu sektorach gospodarki m.in. w sektorze hutniczym, surowców mineralnych, chemicznym, energetycznym a także spożywczym.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018