Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Serinus Energy wznowi wydobycie ropy i gazu w Tunezji

Autor:  wnp.pl (TE)  |  06-09-2017 19:19
Serinus Energy zainicjował uruchamianie produkcji ropy i gazu na polu Sabria w Tunezji. Spółka chce też wznowić wydobycie z pola Chouech Es Saida.

Jak podał Serinus, decyzję podjęto po stwierdzeniu, że wydobycie na polach naftowych może być wznowione w bezpiecznym środowisku.

Serinus Energy, poza Tunezją, działa również w Rumunii.
fot. Shutterstock

Środowisko to ma oferować wystarczającą pewność, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie wystąpią dalsze zakłócenia produkcji.

- Dla pola Chouech Es Saida spółka przygotowuje oszacowanie kosztu ponownego uruchomienia pola wraz z terminarzem i kosztami wymiany elektrycznej pompy wgłębnej w odwiercie CS-3. Spółka poinformuje rynek o przewidywanym terminie wznowienia wydobycia na polu Chouech Es Saida - podał Serinus.

Pod koniec sierpnia Serinus informował, że na południu Tunezji zakończyły się protesty, dotyczące zatrudnienia i rozwoju. Protesty te doprowadziły do blokady wszelkiej działalności prowadzonej na polach naftowych w tej części kraju, w tym na należącym do spółki polu Sabria.

Serinus podkreślał też m.in., że będzie działać ze swoim partnerem i interesariuszami na rzecz zachowania w obecnych trudnych warunkach rynkowych stopy zwrotu z inwestycji.

Serinus Energy jest międzynarodową spółką zajmującą się produkcją i poszukiwaniami ropy naftowej oraz gazu, posiadającą koncesje i będącą operatorem bloków w Tunezji i Rumunii.

Strata netto Serinus Energy za pierwsze półrocze 2017 r. wyniosła 2,1 mln dol., w porównaniu do 8,1 mln dol. straty netto z działalności kontynuowanej rok wcześniej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018