Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Samochody autonomiczne w USA mają przyspieszyć

Autor: PAP
Dodano: 07-09-2017 13:36

Izba Reprezentantów Kongresu USA uchwaliła ustawę zezwalającą na szybsze wdrożenie pojazdów autonomicznych. Według analityków, nowe prawo pomoże zlikwidować bariery stojące przed rozwojem technologii przy jednoczesnych gwarancjach bezpieczeństwa dla obywateli.


**********************

Prawo uchwalone przez Izbę Reprezentantów zawiera w sobie dwa istotne aspekty - podaje serwis Ars Technica. Po pierwsze, prawo federalne dotyczące bezpieczeństwa pojazdów będzie miało prymat w stosunku do prawa stanowego. Tradycyjnie, prawo federalne reguluje sprawy dotyczące pojazdów, stanowe zaś kierowców.

Dzięki rozszerzeniu prawa federalnego na sprawy dotyczące funkcjonowania pojazdów autonomicznych, nowe przepisy pomogą ujednolicić regulacje gwarantując kompatybilność z prawem obowiązującym na poziomie stanowym. Jednocześnie, pozwala ona na zachowanie władzy stanowej w sprawach takich, jak rejestracja pojazdów, wydawanie uprawnień, ubezpieczenia, a także rozwiązywanie bieżących problemów prawnych (dochodzenia powypadkowe, emisja toksycznych substancji).

Prawo uchwalone przez Izbę Reprezentantów pozwoli również na szybszy rozwój technologii pojazdów bezzałogowych poprzez umożliwienie wypuszczania ich na drogi bez konieczności przechodzenia przez serię federalnych regulacji bezpieczeństwa. Według Ars Technica, ma to na celu usprawnienie prac nad końcowymi regulacjami dotyczącymi pojazdów autonomicznych poprzez zbieranie danych z ich testów w realnych warunkach drogowych. Zebranie ich w inny sposób nie jest możliwe - wskazuje serwis.

Obecnie obowiązujące prawo zezwala na testowanie w warunkach rzeczywistych 2,5 tys. samochodów autonomicznych rocznie, nawet jeśli nie spełniają one norm federalnych dotyczących bezpieczeństwa. Uchwalona przez Izbę Reprezentantów regulacja zwiększy tę liczbę do 10 tys. pojazdów rocznie, dopuszczanych do testów na tych samych warunkach.

Według analityków, zmiany te mogą nie wejść w życie w nadchodzących dwóch-trzech latach. Badacze wskazują, że przemysł samochodowy może mieć realną możliwość przeprowadzania testów na szeroką skalę dopiero po roku 2020, co oznacza, że biorąc pod uwagę szybki rozwój technologii w dziedzinie samochodów autonomicznych, wciąż istniejące ograniczenia prawne spowolnią realną innowacyjność tego przemysłu.

Nowe prawo zawiera również inne regulacje. Producenci pojazdów autonomicznych będą zobowiązani do posiadania udokumentowanego planu zarządzania cyberbezpieczeństwem, który odnosić się będzie do potencjalnie występujących zagrożeń. Kolejnym wymogiem będzie publikacja polityki prywatności, jasno wskazująca na to, w jaki sposób będą wykorzystywane dane zbierane i wytwarzane przez pojazdy autonomiczne.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021