Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Kiedy poznamy prezesa Lotos Upstream?

Autor:  wnp.pl (Piotr Apanowicz)  |  07-09-2017 14:35
Wczoraj upłynął przedłużony o dwa tygodnie termin składania ofert w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa spółki Lotos Upstream, która w grupie kapitałowej Lotos będzie odpowiadać za segment wydobywczy.

  • Upłynął wydłużony o dwa tygodnie termin składania ofert w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa spółki Lotos Upstream.
  • Grupa Lotos nie informuje, ile napłynęło zgłoszeń.
  • Nazwisko prezesa spółki powinno zostać ogłoszone w najbliższych dniach.

Spółka Lotos Upstream przejmie aktywa wydobywcze od spółki Lotos Petrobaltic

***************

Pierwotnie postępowanie kwalifikacyjne na funkcję szefa Lotos Upstream miało się zakończyć 25 sierpnia br., jednak rada nadzorcza spółki przedłużyła je o dwa tygodnie bez podawania przyczyn. Można domniemywać, że wydłużenie czasu trwania konkursu nastąpiło z powodu zbyt małej liczby kandydatów, którzy nadesłali swoje oferty.

Grupa Lotos nie podaje oficjalnie informacji na temat liczby zgłoszeń kandydatów na to stanowisko. Wiadomo, że wymogi formalne dla potencjalnych zainteresowanych nie były zbyt wyśrubowane: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, w tym wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Jako dodatkowy atut traktowana była biegła znajomość języka angielskiego.

Wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń w postępowaniu upłynął 6 września o godzinie 15:00, oficjalne otwarcie zgłoszeń planowane jest w dniu dzisiejszym, a w piątek 8 września mają zostać przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy zgodnie z oceną rady nadzorczej spółki spełnią wymogi formalne i merytoryczne. Teoretycznie tego samego dnia mogłoby zostać ogłoszone nazwisko prezesa Lotos Upstream i tym samym szefa segmentu wydobywczego gdańskiego koncernu. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika jednak, że najprawdopodobniej nastąpi to dopiero w przyszłym tygodniu.

Z ramienia zarządu Grupy Lotos działalność poszukiwawczo-wydobywczą nadzoruje prezes Marcin Jastrzębski.

To właśnie zgodnie z jego pomysłem prowadzona jest obecnie reorganizacja segmentu wydobywczego koncernu, polegająca na utworzeniu nowej spółki Lotos Upstream, która ma przejąć od spółki Lotos Petrobaltic własność wszystkich udziałów w aktywach produkcyjnych grupy, podczas gdy Lotos Petrobaltic ma zostać firmą świadczącą jedynie usługi serwisowe dla sektora naftowego, nie tylko dla firm związanych z Lotosem, ale również kontrahentów zewnętrznych, także poza granicami kraju. W czerwcu br. Walne Zgromadzenie Grupy Lotos dokapitalizowało Lotos Upstream poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego o ponad 630 mln zł.

Grupa Lotos prowadzi wydobycie węglowodorów w Polsce (złoża B3 i B8 na Bałtyku), w Norwegii (udziały w złożach Heimdal i Sleipner) oraz na Litwie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018