Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Vistal stracił prawie połowę wartości. Handel akcjami wstrzymano

Autor:  wnp.pl (PIM)  |  12-09-2017 18:26
Po ogłoszeniu przez Vistal Gdynia aktualizacji wyceny kontraktów budowlanych, która zapowiadała obniżenie skonsolidowanego zysku netto o 88,1 mln zł, kurs akcji spółki runął w dół. Notowania wstrzymano w poniedziałek, handel nimi ruszył znów we wtorek, po godz. 13.
Akcje Vistalu, które jeszcze w listopadzie ubiegłego roku kosztowały ponad 10 zł, nieustannie spadają. Na początku września zeszły poniżej 6 złotych, a 8 września osiągnęły 5,1 złotego. Od tego poziomu zaczął się błyskawiczny spadek. Aktualny kurs to 2,8 zł.

Lawinę uruchomił komunikat podany w sobotę komunikat o wynikach przeglądu przychodów i kosztów długoterminowych kontraktów budowlanych oraz późniejszej aktualizacji budżetów tych kontraktów.

Według szacunków Vistalu  w wyniku aktualizacji tych budżetów, „może dojść do obniżenia wyniku na realizowanych i zakończonych kontraktach budowlanych spółki, co wpłynie negatywnie na jednostkowy wynik finansowy brutto spółki” za pierwsze półrocze tego roku. Zmniejszy się on o kwotę około 42,9 mln zł, a skonsolidowany wynik finansowy brutto grupy kapitałowej Vistal Gdynia o kwotę około 88,1 mln zł.

W sumie zaktualizowano wyniki 5 kontraktów – 4 zagranicznych i jednego krajowego. Aktualizowane kontrakty zagraniczne pochodzą z segmentów: 2 z Marine&Offshore oraz po jednym z Budownictwa i Infrastruktury. Kontrakt krajowy to także segment Infrastruktura. W każdym przypadku chodzi o dodatkowe, nieprzewidziane lub niedoszacowane koszty. Ponad połowę przewidywanych strat, w sumie 46,5 mln zł w wynikach skonsolidowanych, spółka poniesie na dwóch kontraktach Marine&Offshore.

Kolejnym obciążeniem dla wyniku finansowego brutto pierwszego półrocza jest odpis aktualizujący „należności przeterminowane zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności” w kwocie około 3,4 mln zł.

W związku z aktualizacją wyników spółka przesunęła termin publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze na 29 września tego roku.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018