Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Korzyści z Rail Baltica trzykrotnie przewyższą koszty

Autor:  wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  10-10-2017 14:12  |  aktualizacja: 10-10-2017 14:17
Z analizy zleconej przez spółkę trzech republik bałtyckich RB Rail wynika, że oddanie do użytku linii Rail Baltica przyniesie tym krajom 18,2 mld euro korzyści, w tym 16,2 mld euro ekonomicznych i społecznych, przy kosztach budowy 5,8 mld euro.


- Po zbudowaniu tej linii skorzystają pasażerowie, zyskując możliwość szybkiej podróży i dotarcia do Europy Środkowej - mówi Ignas Degutis, CFO, członek zarządu RB Rail.

Zyskają też zleceniodawcy towarów. Według szacunków, wolumen przewozów towarowych tą trasą w 2030 r. może wynosić od 13 do 19,5 mln ton i rosnąć systematycznie do 16 - 25,2 mln ton w 2055 r.

Dotychczas ratyfikację umowy budowy Rail Baltica przyjęły parlamenty Estonii i Łotwy, a w październiku spodziewane jest jej przyjęcie przez Litwę. Kraje te kończą kompletowanie dokumentów potrzebnych do budowy.

Według planów, cała linia uzyska gotowość operacyjną w 2026 roku.

Degutis przypomina, że linia ta będzie miała „europejski” rozstaw szyn (1435 mm), będzie zelektryfikowana (25 kV AC), po której pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 240 km/h, a towarowe 120 km/h. Linia będzie wyposażona w automatyczne sterowanie ruchem pociągów (ERTMS).
 
Zobacz więcej filmów z IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018