Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Skarb Państwa pozbył się aresztowanego szef rady nadzorczej Azotów

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  09-10-2017 19:36
Skarb Państwa odwołał ze składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty jej szefa Marka G., którego zatrzymało CBA. Rząd skorzystał z jednego z zapisów statutowych spółki.

Chodzi o paragraf 16 punkt 2 statutu chemicznej firmy. Mówi on, że „Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej. Oświadczenie woli akcjonariusza dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do spółki, lub poprzez złożenie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia przez pełnomocnika ustanowionego przez Ministra Skarbu Państwa, którego pełnomocnictwo zawiera wyraźne upoważnienie do wykonania tego uprawnienia”.

Dla Grupy Azoty fakt, że aresztowany tymczasowo Marek G. zasiadałby w radzie byłby klęską wizerunkową
Fot. mat. pras. Grupa Azoty

Dla Grupy Azoty fakt, że aresztowany tymczasowo Marek G. zasiadałby w radzie byłby klęską wizerunkową, stąd szybka decyzja Skarbu Państwa.

Czytaj też: Kim jest aresztowany Marek G.? Co dalej z radą nadzorczą Grupy Azoty?

Marek G. oraz pięć innych osób zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy CBA. Sprawa dotyczy żądania 40 mln zł łapówki i powoływania się na wpływy w największych spółkach Skarbu Państwa. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sąd uwzględnił wnioski Prokuratury Okręgowej w Warszawie i wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. 
Więcej o całej sprawie: Szef rady nadzorczej Grupy Azoty zatrzymany przez CBA

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018