Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Pierwszy transport LNG z Litwy do Polski

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  10-10-2017 18:07  |  aktualizacja: 10-10-2017 18:21
Jak poinformowała we wtorek litewska spółka Litgas, wchodząca w skład państwowego koncernu energetycznego Lietuvos Energija, po raz pierwszy LNG z Kłajpedy trafi na polski rynek. Duon odbierze paliwo własnymi ciężarówkami .

  • Pierwszy transport LNG z Litwy do Polski trafi na nasz rynek jeszcze w tym miesiącu.
  • Na razie chodzi o drobne ilości LNG, jednak to precedens.
  • Zapowiada się, że rywalizacja miedzy Litgasem i PGNiG będzie się nasilała.

W październiku i listopadzie litewski dostawca dostarczy Duonowi kilkaset metrów sześc. LNG.
Fot. Mat. pras.

- Umowa z polska firmą jest dla nas ważna, ponieważ jest to początek naszej nowej działalności - mówi Vytautas Čekanavičius, pełniący obowiązki dyrektora generalnego Litgasu.

Jak zaznacza, spółka w ten sposób zdywersyfikuje swoją działalność, co więcej wchodzi na duży rynek.

Na razie chodzi o stosunkowo niewielkie ilości surowca. Jak podaje Litgas, w październiku i listopadzie litewski dostawca dostarczy Duonowi kilkaset metrów sześc. LNG (co odpowiada liczbie kilkuset tysięcy metrów sześciennych w formie gazowej). LNG będzie transportowane specjalnymi cysternami samochodowymi do stacji regazyfikacyjnych.

To znana metoda gazyfikowania kraju. Należy pamiętać, że w Polsce tylko niewiele ponad połowa mieszkańców ma dostęp do gazu z sieci. Reszta używa innych źródeł paliw, lub np. gazu w butlach.

Rozwiązanie proponowane przez Duon (a także Polską Spółkę Gazownictwa) to tzw. gazyfikacja wyspowa. Zamiast budować wielkie gazociągi, nie mając pewności, że inwestycja się opłaci, bo np. będzie mało chętnych, robi się lokalną sieć gazowniczą. Surowiec do niej dostarczany jest w postaci ciekłej. Skroplony gaz trafia do stacji regazyfikacyjnej, a następnie już normalnie lokalną siecią do odbiorców. W przypadku pojawienia się większej liczby klientów możliwa jest już budowa gazociągu średniego, lub wysokiego ciśnienia.

Przypadek Litgasu jest o tyle interesujący, że pokazuje trafność stwierdzeń niektórych analityków, którzy byli zdania, że terminale LNG - polski i litewski - mogą ze sobą rywalizować. Szczególnie trudną sytuację mają Litwini, ponieważ ich rynek jest stosunkowo mały, a dostawy gazu duże.

Co ciekawe, nie tylko Litwini sprzedają LNG w Polsce, także nasz PGNiG wysyłał transporty skroplonego gazu do państw bałtyckich, a więc będących wydawałoby się w strefie wpływów terminala w Kłajpedzie.

Obecnie wydaje się, że sytuacja sprowadza się do tego, kto zaoferuje lepsze warunki. Wiceprezes ds. handlowych PGNiG Maciej Woźniak nie ukrywa, że spółka będzie walczyła także o zagranicznych klientów. Jak widać, Litgas ma podobną filozofię.
 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018