Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Branża logistyczna obawia się zakazu handlu w niedzielę

Autor:  wnp pl (AS)  |  10-10-2017 18:13  |  aktualizacja: 10-10-2017 18:50
Gdyby projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę zostałby uchwalony w kształcie proponowanym przez związki zawodowe, pracę straciłoby 33 tys. osób w samej tylko branży logistycznej - wynika z raportu „Branża logistyczna. Wpływ zakazu handlu w niedziele” przygotowanym przez Polityka Insight na zlecenie Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham).

  • Zakaz handlu w niedzielę spowodowałby spadek obrotów obsługujących handlowców firm logistycznych.
  • Konsekwencją byłyby 0,5 pkt proc. mniejszy wzrost PKB.
  • Spadłyby również - o około pół miliarda złotych - roczne wpływy z podatków.

Wedle szacunków Polityki Insight, w 2016 r. roczne obroty branży logistycznej wyniosły ponad 160 mld zł, a jego udział w PKB wyniósł nieco powyżej 5 proc. i tym samym wyprzedził tak prężnie działające branże jak motoryzacyjna czy energetyczna
Fot. Shutterstock.com

Już nie tylko handlowcy z niepokojem myślą o forsowanym przez związki zawodowe zakazie handlu w niedzielę. Z raportu Polityki Insght wynika, że powody do obaw mogą mieć również inne branże, zwłaszcza logistyczna.

- Następstwa zakazu handlu w niedzielę odbiją się na większości inwestorów polskich i zagranicznych działających w Polsce - czytamy w raporcie. Przyjęcie ustawy regulującej handel w niedzielę w wersji proponowanej przez związki zawodowe - czyli zakaz handlu we wszystkie niedziele - spowoduje, zdaniem autorów raportu znaczne ograniczenie działalności branży produkcyjnej, usługowej, dystrybucyjnej oraz logistycznej albo podniesienie kosztów ich działalności. W konsekwencji straci cała gospodarka.

- Część mniejszych firm z sektorów wspierających handel może stracić rentowność. Na bankructwo narażone są szczególnie przedsiębiorstwa, które świadczą usługi magazynowe i dystrybucyjne. Taki rozwój sytuacji może doprowadzić do wzrostu koncentracji w tym sektorze. Z analizy wynika również, że obywatelski projekt ustawy może zmniejszyć wartość dodaną przykładowo branży logistycznej o 13,5 proc, co jest równoznaczne z obniżeniem polskiego PKB o 0,5 proc. - tłumaczy Dorota Dąbrowski, dyrektor zarządzająca Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Jak to wygląda w szczegółach? Analitycy Polityki Insight wskazują dwa rodzaje skutków zmian regulacyjnych dla branży logistycznej: bezpośrednie i pośrednie. Skutki bezpośrednie to te wynikające z zakazu działalności części firm logistycznych. Zakaz ograniczyłby znacząco ich zdolność obsługiwania firm detalicznych, a zwłaszcza zamówień internetowych z kraju i zagranicy. Skutki pośrednie to natomiast te związane ze spadkiem łącznych obrotów handlowych w sklepach i hurtowniach oraz z koniecznością zwiększenia maksymalnych dziennych obrotów handlowych poza niedzielami. Spowodują one równoczesne obniżenie przychodów wszystkich firm logistycznych i wzrost kosztów części z nich.

To o tyle istotne, że branża logistyczna jest w ocenie autorów raportu jedną z wiodących branż polskiej gospodarki. Wedle szacunków Polityki Insight, w 2016 r. roczne obroty całego sektora wyniosły ponad 160 mld zł, a jego udział w PKB wyniósł nieco powyżej 5 proc. i tym samym wyprzedził tak prężnie działające branże jak motoryzacyjna czy energetyczna. Obecnie w firmach logistycznych pracuje ponad 690 tys. osób, z czego ok. 50-60 tys. to osoby samozatrudnione. Oznacza to, że 4,5 proc. wszystkich pracujących Polaków znalazło zatrudnienie w branży logistycznej.

Dlatego - ze względu na skalę działalności - zakaz handlu będzie miał dla tej branży szczególnie smutne konsekwencje. Według raportu: w pierwszym roku po wprowadzeniu ustawy PKB obniży się o 0,3 pkt proc., a w kolejnych latach nie więcej niż o 0,1 pkt proc. rocznie. Zakaz wpłynie niekorzystnie także na pracowników branży logistycznej - możliwe, że aż 33 tys. osób straci pracę. Nowa regulacja zmniejszy również dochody podatkowe państwa - według ekspertów spadną one o ok. 0,5 mld zł, głównie za sprawą mniejszych wpływów z podatków pośrednich w transporcie.

W ocenie ekspertów Polityki Insight nieco mniejsze straty przyniósłby rozważany obecnie wariant zakazu w dwie niedziele w miesiącu. To rozwiązanie przyniosłoby ich zdaniem 2,8 proc. spadek wartości dodanej w branży logistycznej, a w konsekwencji obniżenie PKB o 0,1 proc.


Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018