Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Górnictwo 4.0 - czyli zwiększać efektywność i konkurencyjność krajowych producentów węgla

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)  |  12-10-2017 07:05  |  aktualizacja: 12-10-2017 07:06
Doktryna przemysłu 4.0 już na dobre ulokowała się w polskim górnictwie i nie ma od niej odwrotu. Cel do zrealizowania? Jest nim przede wszystkim wzrost efektywności, poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach oraz redukcja kosztów.

  • Celem przemysłu 4.0 w górnictwie jest wszystko to, co ma zapewnić tej branży możliwość rentownego funkcjonowania w dłuższej perspektywie czasowej.
  • Przemysł 4.0 lub Industry 4.0 - to właśnie terminy używane jako synonimy zbioru nowoczesnych rozwiązań, które mają zapoczątkować kolejną, rewolucyjną zmianę w gospodarce.
  • Koncepcja Przemysłu 4.0 wkroczyła również do górnictwa i jest coraz bardziej widoczna w funkcjonowaniu firm z tego sektora.

Przemysł 4.0. w górnictwie to m.in. rozwiązania innowacyjne mające na celu wzrost efektywności i poprawę bezpieczeństwa pracy.
Fot. Shutterstock.

U podstaw przemysłu 4.0 leży konsolidacja systemów i integracja ludzi ze sterowanymi cyfrowo maszynami szeroko wykorzystującymi sieć bezprzewodową oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).

Oznacza więc integrację urządzeń ze światem wirtualnym. Daje to przedsiębiorstwom stosującym rozwiązania Przemysłu 4.0 pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym, pozwalając na identyfikację wąskich gardeł procesu i ich eliminację, a w konsekwencji umożliwia zwiększenie przewagi nad konkurencją.

W stronę transformacji polskiego górnictwa


Innowacyjna myśl techniczna, szeroko rozwinięty dział Badań i Rozwoju oraz zespół doświadczonych pracowników - to tylko niektóre czynniki pozwalające spółce Famur być wiodącym uczestnikiem procesu  unowocześniania krajowego i światowego górnictwa.

Dzięki temu firma wspiera równocześnie transformację tradycyjnej polskiej gospodarki - opartej głównie na przemyśle ciężkim - w kierunku zdywersyfikowanego, zaawansowanego technologicznie Przemysłu 4.0.

Przemysł 4.0 lub Industry 4.0 - to właśnie terminy używane jako synonimy zbioru nowoczesnych rozwiązań, które mają zapoczątkować kolejną, rewolucyjną zmianę w gospodarce.

U jego podstaw leży konsolidacja systemów i integracja ludzi ze sterowanymi cyfrowo maszynami szeroko wykorzystującymi sieć bezprzewodową oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).

Oznacza więc integrację urządzeń ze światem wirtualnym. Daje to przedsiębiorstwom stosującym rozwiązania Przemysłu 4.0 pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym, pozwalając na identyfikację wąskich gardeł procesu i ich eliminację, a w konsekwencji umożliwia zwiększenie przewagi nad konkurencją.

Koncepcja Przemysłu 4.0 wkroczyła również do górnictwa. Producenci maszyn i technologii dla przemysłu wydobywczego oferują coraz bardziej zaawansowane produkty spełniające nie tylko wymagania użytkowników, ale również wykorzystujące najnowsze osiągnięcia w zakresie informatyki, automatyki, komunikacji czy robotyki.

Jedną z firm działających w oparciu o Przemysł 4.0 jest Famur, polska spółka należąca do czołówki światowych producentów maszyn i systemów stosowanych w przemyśle wydobywczym.

Jest również dostawcą zaawansowanych technologii, takich jak system e-kopalnia, nowoczesne kombajny czy systemy zdalnego sterowania maszynami znajdującymi się pod ziemią.

W Famurze stale wdrażane są innowacje produktowe, a także systemy informatyczne podnoszące bezpieczeństwo i efektywność wydobycia surowców oraz obniżające jego koszty, dzięki czemu Famur zmienia górnictwo, dążąc do standardu kopalni 4.0.

Możliwości e-kopalni


System e-kopalnia wdrażany do sterowania i monitoringu maszyn to zestaw rozwiązań informatycznych oraz sprzętowych, który odpowiada za m.in. zdalne i lokalne sterowanie maszyn, agregację i transmisję danych, wizualizację, archiwizację, analizę danych wraz z generowaniem szczegółowych raportów oraz integrację z układami innych producentów.

Głównym narzędziem dla dozoru jest oprogramowanie SCADA, łączące wiele maszyn i autonomicznych układów w spójny, wysokowydajny i niezawodny system wydobywczy.

E-kopalnia stanowi także część projektu, który Famur realizuje wraz ze spółką COIG, wykorzystując stworzony przez nią system SZYK2.

Łączy on w sobie funkcjonalności układów klasy ERP i MES wspomagając operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem. Projekt ten po raz pierwszy zaprezentowano podczas odbywających się niedawno w Katowicach Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2017.

Podczas targów górniczych zadebiutował również kombajn ścianowy Famuru, nowej generacji, FS 800. Urządzenie to powstało w wyniku połączenia doświadczenia, zaawansowanych rozwiązań technicznych, nowoczesnych technologii i najwyższej klasy materiałów.

Dzięki modułowej budowie maksymalnie ograniczono wymiary transportowe. Nie zmniejszyło to jednak olbrzymich możliwości kombajnu i zdolności do pracy w wysokich ścianach.

Kombajn - zaznaczają w Famurze - zaprojektowany został w standardzie Przemysłu 4.0, z funkcją zaawansowanej diagnostyki parametrów oraz pełnego monitoringu pracy maszyny na powierzchni kopalni. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, niezawodnością oraz łatwością obsługi i eksploatacji.

- Jedną z funkcjonalności, jakie posiadają produkty oferowane przez Famur, jest system zdalnego sterowania maszyną znajdującą się w kopalni - zaznacza w rozmowie z portalem wnp.pl Mirosław Bendzera, prezes zarządu Famuru.

Rozwiązanie to stanowi efekt wielu miesięcy pracy szerokiego sztabu inżynierów zatrudnionych w Grupie.  Ich celem było stworzenie rozwiązania, które pozwala na minimalne zaangażowanie załóg górniczych w obsługę kombajnu, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej niezawodności i precyzji jego działania.

Lepsze osiągi i większe bezpieczeństwo pracy 


Układ ten przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo pracy, ponieważ pracownicy sterujący maszyną zostają oddaleni od strefy niebezpiecznej. Zachowana została jednak dotychczasowa prostota użytkowania.

Dla przykładu operator kombajnu chodnikowego obserwuje z oddalonego stanowiska sterowania wirtualny model maszyny, dzięki któremu zna jej dokładne położenie, widzi aktualną pozycję głowicy urabiającej oraz ma do dyspozycji obraz z kamer wizyjnych. System ma również za zadanie odpowiednio wcześnie informować o zbliżającej się kolizji z elementami obudowy chodnikowej.

- Dzięki stałemu rozwijaniu nowoczesnych rozwiązań, dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla klientów na całym świecie, a także jesteśmy istotnym partnerem w procesie modernizacji polskiego górnictwa - mówi portalowi wnp.pl Mirosław Bendzera.

I wskazuje, że istotnym warunkiem powodzenia restrukturyzacji sektora wydobywczego w Polsce jest konieczność przeprowadzenia inwestycji, które pozwolą na zwiększenie efektywności i konkurencyjności krajowych producentów węgla.  - Grupa Famur jest gotowa, by dalej wspierać technologicznie ten proces, między innymi w zakresie rozwiązań opartych na idei Przemysłu 4.0 - mówi Mirosław Bendzera.

Z kolei w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, wydobywającej głównie węgiel kokoswy, są w trakcie tworzenia trzech nowych spółek celowych mających komercjalizować pomysły z zakresu zaawansowanych technologii. Dotyczą one budowy sieci sensorowych, systemów bezzałogowych oraz paliwa ekologicznego.

Pełniący obowiązki prezesa JSW Daniel Ozon wskazuje, że niedawno utworzona spółka JSW Innowacje ma stać się docelowo kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym dla całej grupy kapitałowej JSW. 

W zakresie przedsięwzięć komercjalizacyjnych (start-upowych) po wyborze technologii JSW planuje opracowanie nowoczesnych modeli biznesowych świadczenia usług i oferowania produktów zarówno dla przemysłu polskiego, jak  i zagranicznego. 

W JSW duży nacisk kładą na rozwój technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT), które mają być pomocne między innymi w programach efektywności. Przykładem jest tu współpraca spółki córki JSW Advicom, JSW Innowacje oraz partnera technologicznego w postaci Famuru, w zakresie rozwiązań dotyczących przewidywalności awarii i napraw.

Producenci maszyn i urządzeń oraz technologii dedykowanych przemysłowi wydobywczemu oferują coraz bardziej zaawansowane produkty spełniające wymagania użytkowników, a przy tym bazujące na  najnowszych osiągnięciach w zakresie informatyki, technologii komunikacyjnych, robotyki i automatyki.

Cel do zrealizowania? Jest nim przede wszystkim wzrost efektywności, poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach oraz redukcja kosztów. Przemysł 4.0. już na dobre ulokował się w polskim górnictwie i nie ma od niego odwrotu.

- Potencjał naukowy oraz przemysłowy zbudowany wokół węgla w Polsce pozwala myśleć o rozwoju nowych wysokorozwiniętych gałęzi przemysłu skoncentrowanych wokół różnych specjalistycznych sposobów wykorzystania tego surowca - podkreśla wiceminister energii Michał Kurtyka.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018