Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Jaki rynek mocy, taka modernizacja polskiej energetyki

Autor:  wnp.pl (PIM)  |  12-10-2017 15:22  |  aktualizacja: 12-10-2017 15:47
Nowe wymogi BAT będą wymagały znacznych inwestycji w energetyce. Ostateczny kształt rynku mocy może mieć wpływ na to, w jakim zakresie energetyka będzie się modernizować - może on być impulsem do rozwoju, ale także może zmniejszać chęć do inwestowania.

Wprowadzone niedawno nowe wymogi BAT, do których trzeba się będzie przygotować w cztery lata, są znacznie ostrzejsze niż dotychczasowe normy emisyjne. Implementacja tych wymogów będzie dla firm dużym wyzwaniem - mówił Marcin Krakowiak, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, odpowiedzialny za kwestie Praktyki Infrastruktury i Energetyki podczas Kongresu Nowego Przemysłu.

Rynek mocy będzie miał wpływ na zainteresowanie energetyki inwestycjami w modernizacje.
Fot. Materiały prasowe

Do połowy lutego 2018 organy wydające pozwolenia zintegrowane powinny pokazać, które pozwolenia będą poddawane zmianom, aby dostosować instalacje do nowych wymogów. Przez kolejny rok będą składane wnioski.

Ewa Palarczyk, dyrektor wykonawczy ds. projektów inwestycyjnych Tauron Polska Energia, wskazuje, że w tej firmie działa kilkanaście jednostek wytwórczych o różnym stanie technicznym, żywotności i stopniu modernizacji. Część była mocno modernizowana w związku z IED. - Naszym zdaniem przypadek każdej jednostki trzeba rozpatrywać oddzielnie - mówi Ewa Palarczyk.

Według Marcina Krakowiaka, dostosowanie do BAT będzie ogromnym zadaniem dla energetyki, a więc i szansą dla wykonawców, ze względu na duże różnice między poprzednimi i nowymi wartościami granicznymi norm. Spowoduje to, że modernizacje będą dotyczyły nie tylko istniejących instalacji, ale także tych, które dopiero są w budowie, ale były planowane dla poprzednich limitów.

Bardzo trudna może być kwestia ustalenia zakresu ewentualnych wyjątków, np. w wypadku instalacji wycofywanych z rynku lub ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego.

Zdaniem Ewy Palarczyk, duże znaczenie dla ewentualnych inwestycji w dostosowanie instalacji do wymogów BAT będzie miał docelowy kształt rynku mocy. - Ważne, by był tak skonstruowany, żeby gwarantował mechanizmy zapewnienia środków dla inwestycji nowo budowanych i modernizowanych, by faktycznie dawał impuls do transformacji systemowej sektora energetycznego - mówiła Ewa Palarczyk.

Czytaj także:
Są szanse na pozytywny dla polskiej energetyki wynik negocjacji z KE

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018