Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

W Polsce może powstać hub gazowy

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  12-10-2017 13:59
Dyskusja w sprawie powstania w naszym kraju gazowego huba trwa. Kluczem jest jednak stworzenie „twardej” infrastruktury - powiedział Marcin Sienkiewicz, dyrektor ds. Projektu Hubu Gazowego, Towarowa Giełda Energii, podczas XIV Kongresu Nowego Przemysłu.

Gazowy hub z grubsza to miejsce hurtowego obrotu gazem. Może obejmować cały kraj, a nawet kilka sąsiednich. Pojawiały się także definicje hubu gazowego po prostu jako rynku.

Interkonektor gazowy na granicy z Czechami.
Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Według Sienkiewicza, kluczem w powstaniu hubu w Polsce jest zapewnienie twardych połączeń gazowych z innymi państwami.

- Kraje tzw. starej Unii Europejskiej miały pod tym względem łatwiej, bo przez lata rozbudowywały połączenia. My także ku temu dążymy - uważa Sienkiewicz.

W następnej dekadzie Gaz-System planuje przeznaczać co roku około 1,5 mld złotych na inwestycje w infrastrukturę gazową.

Znaczna część z nich wpisuje się w możliwość budowy hubu gazowego. Są to m.in. połączenia  gazowe z Litwą, Ukrainą, Słowacją i Czechami. Także Niemcy mogliby znaleźć się w zasięgu oddziaływania naszego hubu.

Dlaczego warto mieć własny hub?

Najważniejszym jego efektem byłoby obniżenie hurtowych cen gazu. Byłoby to możliwe zwłaszcza po zintegrowaniu polskiego rynku z sąsiednimi. Mielibyśmy do czynienia z efektem skali, który pozytywnie wpłynąłby na  ceny detaliczne. Poprawiłaby się jakość usług. Uczestnicy rynku mieliby łatwiejszy dostęp do usług bilansowych i przesyłowych. Możliwe byłoby lepsze wykorzystanie połączeń międzysystemowych, co oczywiście zmniejszyłoby „puste przebiegi” i koszty ich utrzymania.

 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018