Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Fiskus pomoże w weryfikacji kontrahentów

Autor:  wnp pl (AS)  |  12-10-2017 14:28  |  aktualizacja: 12-10-2017 14:53
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła we wtorek projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który zakłada możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę informacji o wywiązywaniu się jego kontrahenta z obowiązków publicznoprawnych.

Projektowana zmiana daje szansę na skuteczne zweryfikowanie rzetelności partnera biznesowego, co jest o tyle istotnym ułatwieniem, że zmniejsza nieco ryzyko zastosowania przez fiskusa tzw. solidarnej odpowiedzialności podatkowej, przy której często uczciwy przedsiębiorca płacił za nieuczciwość kontrahentów i kontrahentów kontrahentów.

- Zwłaszcza w odniesieniu do ściągalności VAT skala nakładanych na przedsiębiorców obciążeń jest olbrzymia – m.in. nakłada na podatników obowiązek nie tylko weryfikacji swoich dostawców, ale nawet dostawców dostawców, by nie zostać „umoczonym” w karuzelę VAT. Przerzucane są na przedsiębiorców i podatników działania, które powinny pozostać raczej w gestii organów kontroli skarbowej – mówi Michał Zwyrtek, ekspert podatkowy w PwC.

Nowelizacja nieco zmieni tę sytuację. Na podstawie przyjętego projektu nowelizacji ordynacji podatkowej przedsiębiorca może wystąpić do właściwego urzędu o wydanie zaświadczenia o kontrahencie, w którym znajdą się informacje o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub innego dokumentu zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych, zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach. 

Należy pamiętać, że taka weryfikacja będzie dotyczyła tylko kontrahenta, czyli podmiotu, który już jest stroną ważnej umowy handlowej. - Omawiany projekt wprowadza korzystne dla przedsiębiorców zmiany. Pozwoli przedsiębiorcy na sprawdzenie rzetelności swojego partnera biznesowego. Natomiast w celu weryfikacji podmiotu, z którym dopiero planuje się większą transakcję wystarczy, aby jedna ze stron nabyła od drugiej próbkę towaru. Wówczas możliwe będzie wystąpienie o wydanie odpowiedniego zaświadczenia – mówi Mariusz Korzeb, ekspert podatkowy Pracodawców RP.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018