Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Sejm przyjął ustawę o deputatach węglowych

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)  |  12-10-2017 20:21  |  aktualizacja: 12-10-2017 20:40
Sejm przyjął 12 października ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

  • Na jej podstawie przeszło 235 tys. emerytów i rencistów górniczych do końca roku ma otrzymać po 10 tys. zł rekompensaty za utracony deputat węglowy.
  • Za przyjęciem ustawy głosowało 423 posłów, przeciw był jeden, natomiast 10 wstrzymało się od głosu.

Sprawa deputatów budziła, budzi i jeszcze długo będzie budzić emocje.
Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Najpierw w trakcie debaty w Sejmie kluby poselskie PiS, Kukiz'15, Nowoczesnej i PSL poparły w debacie rządowy projekt razem z poprawkami zarekomendowanymi przez Komisję ds. Energii i Skarbu Państwa.

Z kolei Platforma Obywatelska wniosła do projektu poprawki, które zostały w głosowaniach odrzucone.

Poprawki PO dotyczyły poszerzenia grupy osób uprawnionych do rekompensat o ok. 10 tys. byłych pracowników przedsiębiorstw robót górniczych oraz wydłużenia terminu składania wniosków o rekompensaty do 15 grudnia tego roku -  w projekcie zapisano 21 dni od wejścia ustawy w życie. Poprawka PO dotyczyła również danie uprawnionym wyboru, czy chcą otrzymać jednorazową rekompensatę w wysokości 10 tys. zł, czy jednak wolą co roku otrzymywać z ZUS ekwiwalent pieniężny za deputat.

W przyszłym tygodniu uchwaloną ustawą zajmie się Senat. Po podpisaniu przez prezydenta ma ona wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Wtedy uprawnieni będą mieć 21 dni na złożenie wniosków o rekompensatę oraz stosownych oświadczeń. Pieniądze mają zostać im wypłacone do końca roku.

Przypomnijmy: sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa poparła 11 października rządowy projekt ustawy o rekompensatach z tytułu utraconych deputatów węglowych.

- W trakcie posiedzenia komisji była żywa dyskusja. Emocji z pewnością nie brakowało. Była próba wprowadzenia różnego rodzaju poprawek. Natomiast przeszła jedynie poprawka wydłużająca termin składania wniosków z 10 do 21 dni. Nie udało się przeprowadzić zmian, które przywróciłyby dawną formę wypłacania deputatu i objęłyby wszystkich emerytów górniczych - powiedział portalowi wnp.pl Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. - Środki budżetowe są takie, a nie inne. Określono je na liczbę 235 tysięcy osób, którym zabrano, bądź zawieszono wypłacany deputat węglowy. Na to przeznaczono 2 mld 350 mln zł. To spowodowało, że inne rozwiązania nie były możliwe do przeforsowania - zaznaczył. 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018