Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

MR: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na półmetku

Autor:  wnp pl (AS)  |  12-10-2017 20:49  |  aktualizacja: 12-10-2017 20:50
Zakontraktowaliśmy już połowę dostępnych środków przyznanych dla Programu Infrastruktura i Środowisko – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik podczas obrad .Komitetu Monitorującego POIiŚ.

Obradujący w czwartek Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) omawiał postęp we wdrażaniu programu. Zdaniem resortu rozwoju nie mamy powodów do narzekań. - O wysokiej dynamice wdrażania programu świadczy fakt, że w ciągu ostatniego miesiąca podpisaliśmy umowy na kwotę blisko 5 mld zł ze środków UE. Tym samym zakontraktowaliśmy już połowę dostępnych środków przyznanych dla Programu – powiedział przewodniczący obradom wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Fot. Shutterstock.com

Z tempa realizacji programu zadowolony był również uczestniczący w obradach przedstawiciel KE Christopher Todd. Przypomniał, że POIiŚ 2014-2020 jest liderem zarówno jeśli chodzi o przekazywanie wniosków dla dużych projektów, jak również w zakresie poziomu wdrażania i płatności otrzymywanych z KE. Podkreślił, że powodzenie POIiŚ 2014-2020 jako największego programu polityki spójności realizowanego obecnie w całej Unii Europejskiej jest szczególnie istotne również w kontekście przyszłości tej polityki.

Komitet podjął również decyzję w sprawie modyfikacji Wykazu dużych projektów, stanowiącego załącznik do POIiŚ. Głosowanie poprzedziła dyskusja, podczas której rozmawiano głównie o dwóch odcinkach drogi ekspresowej S6: Koszalin - Słupsk i Słupsk - Lębork. Zmiany w ww. wykazie nie objęły tych dwóch odcinków, ponieważ decyzja, by nie poddawać pod głosowanie ich ewentualnego usunięcia z wykazu zapadła przed posiedzeniem KM POIiŚ. Oba odcinki pozostaną w wykazie dużych projektów.

Przyjęta została także uchwała w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach sektora energii.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018