Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Grupa Kęty zmienia plan inwestycyjny

Autor:  wnp pl (AS)  |  12-10-2017 21:28
Zarząd Grupy Kęty uzupełnił swój plan inwestycyjny na lata 2017-2020 – poinformowała spółka w komunikacie. W nowej wersji planu dodano dwie nowe inwestycje, zrezygnowano z jednej.

Decyzja o uzupełnieniu planu inwestycyjnego zapadła – jak głosi komunikat „w związku z obserwowanymi trendami rynkowymi i wynikającymi z nich wysokimi wskaźnikami wykorzystania mocy produkcyjnych, a także korzystnymi perspektywami co do dalszego wzrostu sprzedaży”.

Zarząd Grupy Kęty uzupełnił swój plan inwestycyjny na lata 2017-2020.
Fot. mat. pras.

Co się zmieni? Po pierwsze wzrosnąć mają o 35 mln zł wydatki inwestycyjne w Segmencie Wyrobów Wyciskanych. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę nowej linii do anodowania profili. Projekt będzie realizowany w przyszłym roku, produkcja ruszy w 2019 r. Po drugie inwestycje w Segmencie Opakowań Giętkich wzrosną o 110 mln zł. Za te pieniądze zostanie wybudowana druga linia do produkcji folii BOPP w zakładzie zlokalizowanym w Oświęcimiu. Produkcja ma się tam rozpocząć 2020, osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych nastąpi w 2022 r. Kęty zrezygnują natomiast z budowy nowej siedziby dla Segmentu Systemów Aluminiowych, co pomniejszy plan inwestycyjny o kwotę 37 mln zł.

Zarząd grupy prognozuje, że powyższe zmiany zaowocują w 2020 roku: wzrostem przychodów ze sprzedaży o 100 mln zł do poziomu 3 357 mln zł, wzrostem zysku EBITDA o 8 mln zł do poziomu 514 mln zł i wzrostem zysku EBIT o kwotę 1 mln zł do poziomu 360 mln zł. Ów niewielki wzrost zysków wynika – jak twierdzi zarząd z tego, iż w 2020 roku wspomniana linia BOPP osiągnie jedynie 40 proc. wykorzystania swoich mocy. Stąd też m.in. prognozowany spadek skonsolidowanego zysku netto o 2 mln zł do 263 mln zł ze względu na wyższe zadłużenie przy niewielkim wpływie na zysk z działalności operacyjnej.

Inwestycje będą w całości finansowane dodatkowymi środkami zewnętrznymi np. kredytami bankowym – podkreśla spółka w komunikacie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018