Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

W Ministerstwie Energii rozmawiali o wsparciu regionów górniczych w ramach projektu unijnego

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)  |  12-10-2017 21:49
W Ministerstwie Energii odbyło się 12 października spotkanie dotyczące unijnego Projektu Wsparcia Regionów Górniczych.

  • Posiedzeniu z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej przewodniczył Juraj Nociar, szef gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Marosa, Šefčovičia.
  • Strona polska reprezentowana natomiast była przez wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego.

W Polsce górnictwo to nadal niezwykle istotny pracodawca.
Fot. PTWP (Andrzej Wawok).

W spotkaniu uczestniczył też m.in. Henryk Paszcza, dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, wiceminister energii Michał Kurtyka, przedstawiciele Departamentu Górnictwa Ministerstwa Energii, administracji rządowej, władz regionalnych i lokalnych Śląska oraz strony społecznej.

W trakcie tego spotkania przedstawiono Program Wsparcia Regionów Górniczych KE  bazujący na funduszach europejskich, dostępnych instrumentach finansowych i pomocy technicznej w zakresie sektorów energii, klimatu, środowiska oraz transportu.

Prace mają być koordynowane przez Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej, we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii pod nadzorem wiceprzewodniczącego KE Maroša Šefčovičia i we współpracy z dziesięcioma Dyrekcjami Generalnymi Komisji.

Polska będzie trzecim państwem, w którym organizowane jest spotkanie w sprawie Programu Wsparcia Regionów Górniczych - po Czechach i Słowacji. Drugie spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w tej formule przewidziano na pierwszy kwartał 2018 roku w Katowicach.

Jak przypomniano na stronie Polskiej Grupy Górniczej, największego producenta węgla w Polsce i w Unii Europejskiej, idea zapoczątkowana przez KE programu wsparcia dla regionów górniczych wynika z następujących dokumentów: „Rodzime złoża w transformacji energetyki UE” Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z  25 maja 2016 roku; „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków” Komisji Europejskiej z 30 listopada 2016 roku.  

Zgodnie z treścią powyższych dokumentów, ideą działania jest pomoc Komisji Europejskiej dla regionów górniczych w dwóch wymiarach - restrukturyzacji regionów górniczych, gdzie zaprzestano wydobycia węgla (pod kątem infrastrukturalnym i społecznym); prac badawczo-rozwojowych dotyczących czystych technologii węglowych, alternatywnych form eksploatacji węgla oraz wykorzystywania i magazynowania dwutlenku węgla.

- Przygotowaliśmy projekt nowej inicjatywy pomocowej dla regionów węglowych przechodzących transformację gospodarczą i społeczną, chcemy, aby skorzystały z niej Śląsk i Małopolska - powiedział w maju 2017 roku w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego  Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

- Chcemy, aby transformacja regionów górniczych była sprawiedliwa w aspekcie społecznym, musimy zapewnić to, że mieszkańcy tych regionów zostaną dobrze potraktowani - mówił wówczas Maroš Šefčovič. 

Jak wtedy wyjaśniał, propozycja nowej inicjatywy zawiera trzy główne kierunki działań: rozwój nowych, czystych technologii energetycznych - także węglowych, sposób finansowania oraz kwestie społeczne.

Komisarz wyjaśnił, że program miałby być finansowany z różnych źródeł, m.in. z funduszy pomocowych UE, ale także ze środków z systemu handlu emisjami dwutlenku węgla.
- Do realizacji tej inicjatywy chcemy włączać różnych partnerów w poszczególnych krajach, chcemy mobilizować lokalne społeczności - podkreślał Maroš Šefčovič.

- Z optymizmem patrzę na tę inicjatywę. Daje ona szansę na znalezienie miejsca dla technologii opartych na węglu w miksie energetycznym i gospodarkach państw UE. W Polsce pracujemy nad wdrożeniem nowych technologii wykorzystania węgla, czego dowodem jest umowa Tauron i Grupy Azoty ws. budowy instalacji zgazowania węgla. Inny innowacyjny projekt to przedeksploatacyjne wydobycie metanu z pokładów węgla kamiennego - komentował Michał Kurtyka, wiceminister energii.
Dodał wtedy także, iż w Polsce jednocześnie będzie rozwijana energetyka rozproszona i klastry energii.

- Ważnym jest, aby w przemianę energetyczną i rozwój nowych technologii angażowały się nie tylko firmy, ale także lokalne społeczności i samorządy, które będą wykorzystywały lokalne uwarunkowania i możliwości - podkreślał Michał Kurtyka.

- Węgiel będzie używany jako surowiec energetyczny w Polsce jeszcze przez kilkadziesiąt lat, tu nie ma wątpliwości. Jego użytkowanie nie obejdzie się jednak bez nowoczesnych technologii, jak na przykład zgazowanie - przekonywał wówczas Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego.
- Chcemy reindustrializować Europę także dzięki przekształceniu regionów górniczych. To także jeden z celów tej nowej inicjatywy - wyjaśniał w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w maju 2017 roku Jerzy Buzek.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018