Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

PKP Cargo zwiększa udział w rynku

Autor:  PAP/PSZ  |  26-10-2017 15:52
Udział rynkowy PKP Cargo po trzech kwartałach tego roku wzrósł, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w ujęciu masy towarowej do 45,08 proc. z 43,78 proc. - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Jak informuje kolejowa spółka, jej udział w ujęciu pracy przewozowej w tym czasie zwiększył się do 52,06 proc. z 51,35 proc.

PKP Cargo zwiększyły przewozy w różnych kategoriach towarów.
Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

W samym wrześniu tego roku w porównaniu do wyników z września 2016 roku Grupa PKP Cargo zwiększyła przewozy m.in. paliw, kamienia, kontenerów, metali, innych art. chemicznych oraz towarów z grupy pozostałe ładunki.

Zwiększone przewozy paliw były efektem m.in. większych transportów z jednej z baz paliw w kraju oraz w imporcie lądowym ze wschodu do terminali/baz paliw w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę w gospodarce, a także zwiększonych przewozów dla jednego z przewoźników z branży paliw ze względu na brak możliwości realizacji przez tego przewoźnika przewozów własnymi zasobami.

Wzrost przewozów kamienia był wynikiem m.in. pozyskania transportów od konkurencyjnego przewoźnika, rozpoczęcia świadczenia przewozów na rzecz nowego klienta na potrzeby budowy jednej z dróg w kraju oraz zwiększonych przewozów na potrzeby budowy innych odcinków dróg.

Z kolei większe przewozy kontenerów uzyskano za sprawą m.in. zwiększonych transportów z portów morskich i w odwrotnym kierunku, większych przewozów w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin) oraz realizacji zwiększonych przewozów samochodów w tranzycie.

Jak podała spółka, wzrost przewozów metali był możliwy dzięki m.in. realizacji przewozów pozyskanych od konkurencyjnego przewoźnika w imporcie i eksporcie do kilku krajów europejskich, większym przewozom z jednej z hut na południu kraju do jednego z odbiorców za granicą oraz z innej z hut na południu kraju przez porty morskie, wskutek zwiększonego zapotrzebowania odbiorców.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018