Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Krzysztof Mamiński poprowadzi PKP Cargo

Autor:  Wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  26-10-2017 22:17  |  aktualizacja: 26-10-2017 22:31
Rada nadzorcza PKP Cargo podjęła uchwałę o delegowaniu Krzysztofa Mamińskiego, prezesa PKP, do wykonywania czynności prezesa zarządu. Mamiński pokieruje spółką do 26 stycznia 2018 r.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego RN spółki powierzyła Witoldowi Baworowi funkcję członka zarządu ds. operacyjnych.

Krzysztof Mamiński poprowadzi PKP Cargo do 26 stycznia 2018 r.
Fot. PTWP

W wyniku dokonanych zmian, skład zarządu PKP Cargo przedstawia się następująco: Krzysztof Mamiński – p.o. prezesa zarządu, Grzegorz Fingas – członek zarządu ds. handlowych
Witold Bawor – członek zarządu ds. operacyjnych,  Zenon Kozendra – członek zarządu przedstawiciel pracowników.

Krzysztof Mamiński jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, na kierunku europejski model zarządzania.

Pracę na kolei rozpoczął w 1980 r. w Ośrodku Informatyki CDOKP W Warszawie. Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej "Solidarności", pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku.

W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze, a w okresie 2012-13 był pełnomocnikiem zarządu PKP SA ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP.

21 marca 2016 r. Krzysztof Mamiński został p.o. prezesa zarządu Przewozów Regionalnych, a 13 kwietnia 2016 r. prezesem zarządu Przewozów Regionalnych. Obecnie jest prezesem PKP

Jak informowaliśmy wcześniej, podczas posiedzenia rady nadzorczej spółki rezygnację z funkcji złożyli: Maciej Libiszewski, prezes zarządu oraz Arkadiusz Olewnik, członek zarządu ds. finansowych.

Zobacz: Maciej Libiszewski zrezygnował z funkcji prezesa PKP Cargo


Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018