Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Huta Bankowa dostanie kolejne środki z NCBiR

Autor: wnp.pl (PIM)
Dodano: 06-11-2017 19:43

Huta Bankowa otrzyma od NCBiR ponad 20 mln złotych na linię do kontroli pierścieni i obręczy. W tym roku huta podpisała już wcześniej umowy na dofinansowanie przekraczające 40 mln złotych.

Huta Bankowa zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: "Automatyczna linia kontrolno-badawcza pierścieni i obręczy z inteligentnym systemem identyfikacji i pomiaru defektów wewnętrznych metodą PA, rozpoznawania błędów kształtu z wykorzystaniem głowic pomiarowych 3D oraz stanowiskiem pomiaru własności mechanicznych SMART-HARD". Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi około 36,3 mln zł, co odpowiada kwocie wydatków kwalifikowalnych tego projektu. Na warunkach określonych w umowie NCBiR przyznał dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 21,8 mln zł, co stanowi 60 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach tego projektu.

Zarząd huty ocenia, że realizacja projektu wpłynie pozytywie na rozwój, jakość oraz innowacyjność jej produktów i wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej Alchemia.

Od końca marca tego roku Alchemia i Huta Bankowa zawarły z NCBiR łącznie cztery umowy o dofinansowanie projektów rozwojowych na łączną kwotę około 101,6 mln zł. Projekty te to realizowane w Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem prace nad innowacyjnym gatunkiem wysokochromowej stali martenzytycznej na rury kotłowe do zastosowań w energetyce konwencjonalnej, nowa technologia wytwarzania jakościowych prętów walcowanych długich ze stali stopowych oraz unikatowy pierścień stalowy kuto-walcowany specjalnego przeznaczenia o zaawansowanym, projektowanym przekroju i regulowanych właściwościach eksploatacyjnych.

Dwa ostatnie projekty realizowane będą w Hucie Bankowej. W sumie więc huta liczy na dofinansowanie w wysokości około 65 mln złotych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020